Ads Top

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning 'Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding' in procedure

De gemeente Delfzijl brengt het bestemmingsplan 'Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding' opnieuw in procedure.

In december 2018 heeft de Raad van State het bestemmingsplan 'Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding' vernietigd, omdat voor de zeventien bedrijfswoningen de relatie met het windpark niet voldoende was aangetoond. 

De aanleg van dit windpark is belangrijk om te voldoen aan de provinciale taakstelling voor windenergie op land en de nationale klimaatopgave. Daarmee levert het windpark een belangrijke bijdrage aan de overgang naar het gebruik van duurzaam opgewekte energie.

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor zestien windturbines met een maximale masthoogte van 136 meter en een maximale tiphoogte (hoogte mast, inclusief lengte wiek) van 204 meter. Het vermogen per turbine is ongeveer 4 megawatt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.