Ads Top

Vattenfall en K3 starten samenwerking voor verduurzaming

Vattenfall en gebiedsontwikkelaar K3 gaan samenwerken om landschappelijk ingepaste zonneparken te ontwikkelen.

De parken zullen op gebiedsontwikkelingslocaties van K3 worden gebouwd. Het gaat daarbij niet alleen om grondgebonden zonneparken, maar ook om drijvende zonneparken. Een deel van de duurzame energie die door deze projecten wordt opgewekt, gaat K3 gebruiken voor haar eigen bedrijfsvoering.

K3 heeft brede kennis van het voortraject van gebiedsontwikkelingen. Daarbij gaat het om het opstellen van een breed maatschappelijk gedragen gebiedsontwikkelingsplan waarbij participatie, ecologische kwaliteitsimpulsen, landschappelijke inpassing en het vergunningentraject centraal staan. Vattenfall zorgt voor het technisch ontwerp, subsidieaanvragen, de bouw en de exploitatie van de zonneparken en de levering van de opgewekte energie aan haar afnemers.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.