Ads Top

Met nanodeeltjes verbeterde was is mogelijk duurzaam alternatief voor warmteopslag

Aardgas is in Nederland, zoals in veel andere landen, een enorm belangrijke warmtebron. Nu de samenleving zich echter afwendt van fossiele brandstoffen zijn duurzame materialen voor verwarmingssystemen van essentieel belang.

Zogeheten faseovergangsmaterialen (Phase Change Materials, kortweg PCMs) zoals parafinewas zijn veelbelovende kandidaten, maar brede toepassing wordt belemmerd door hun beperkte warmtegeleidend vermogen. Het Wax+ project, onder leiding van Alexey Lyulin, heeft als doel dit geleidingsvermogen te vergroten door nano-vlokken van grafeenoxide aan PCMs toe te voegen.

Het onderzoeksproject heeft een beurs van ruim 800.000 euro gekregen van het Open Technologieprogramma (OTP) van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.

PCMs zoals paraffinewas kunnen warmte absorberen of vrijgeven bij de overgang van vaste naar vloeibare vorm en vice versa. Doel van het Wax+ project is om het  warmtegeleidingsvermogen van PCMs te vergroten door toevoeging van grafeenoxide – een materiaal met een hoger warmtegeleidingsvermogen – in de vorm van nano-vlokken, stukjes materiaal met op zijn minst één dimensie tussen de 1 en 100 nanometer. Materialen die binnen het Wax+ project worden ontwikkeld zullen naar verwachting substantieel de tijd verminderen die nodig is om energie op te slaan of terug te winnen, van dagen naar slechts enkele minuten.

Het Wax+ onderzoeksteam staat onder leiding van universitair hoofddocent Alexey Lyulin van de Theory of Polymers and Soft Matter (TPS) groep aan de faculteit Technische Natuurkunde, en bestaat uit onderzoekers van het Center for Computational Energy Research (CCER). Daarnaast wordt het onderzoeksproject financieel ondersteund door industriële partners als Bosch, TNO-ECN, Nanocyl, en MDP Srl.

“Namens het hele Wax+ onderzoeksteam kan ik zeggen dat we uitermate verheugd zijn om deze beurs te ontvangen”, zegt Lyulin. “Dit maakt het mogelijk om verder multischalig experimenteel en rekenkundig onderzoek te verrichten naar warmtegeleidende netwerken op basis van grafeen in paraffinewas”. Het team wil composieten samenstellen en testen in het laboratorium, en eveneens berekeningsmethoden ontwikkelen voor onderzoek naar warmtegeleidende netwerken op basis van grafeen met gebruikmaking van Computational Fluid Dynamics, moleculaire dynamica, en quantumberekeningen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.