Ads Top

Gelderland wil niet meer biomassacentrales

De rol van biomassa in de overschakeling naar duurzame energie is beperkt. Daarom hoeven er in Gelderland niet meer biomassacentrales bij te komen dan nu vergund zijn. Dit is een van de uitgangspunten uit de Strategische Agenda biomassa Gelderland.

Onder inwoners van de provincie leeft ongerustheid over gezondheidseffecten van biomassacentrales. Daarom willen de provincie (energie) bedrijven stimuleren om meer maatregelen te treffen dan ze wettelijk verplicht zijn. We willen ze ook stimuleren om nieuwe technieken toe te passen, bijvoorbeeld om uitstoot van fijnstof te verminderen.

Er moet evenwicht zijn tussen aanbod en vraag van biomassa in Gelderland. Daarom stimuleert de provincie het benutten van hout in de bouw. Meer bos voor de houtbouw levert als bijvangst meer resthout voor de energievoorziening.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.