Ads Top

Sterke groei hernieuwbare elektriciteit

In 2019 is in Nederland 18 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. In 2018 bedroeg de toename 11 procent. Dat blijkt  nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit.


In 2019 bedroeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 21,8 miljard kilowattuur (kWh), in 2018 was dit nog 18,5 miljard kWh. Windmolens hadden hierin met 49 procent het grootste aandeel, maar dit is gedaald ten opzichte van 2018 (54 procent).

Biomassa was goed voor 26 procent, zonnestroom voor 24 procent van de hernieuwbare stroomproductie.

De totale productie van hernieuwbare elektriciteit was daarmee in 2019 goed voor 18 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland, tegen 15 procent in 2018.

De productie van stroom met zonnepanelen nam toe, van 3,7 miljard kWh in 2018 naar 5,2 miljard kWh in 2019. Dat is een stijging van ruim 40 procent, die direct verband houdt met de toename van de opgestelde capaciteit van zonnepanelen.

Het totale vermogen van zonnepanelen is in 2019 met ongeveer 2 400 megawatt gegroeid, en bedraagt zo'n 6 900 megawatt. Het grootste deel van deze toename (70 procent, ofwel 1 700 megawatt) is toe te schrijven aan nieuwe, grote installaties op daken van gebouwen, en op de grond.

De productie van elektriciteit uit windenergie steeg in 2019 met 7 procent, van 10,0 miljard kWh naar 10,7 miljard kWh. Net als in de twee voorgaande jaren groeide het windmolenpark in Nederland nauwelijks. Per saldo nam de capaciteit van windmolens op land toe met 70 megawatt naar 3 500 megawatt. Op zee kwamen er geen molens bij en bleef de capaciteit staan op bijna 1 000 megawatt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.