Ads Top

TNO onderzoekt waterstof als alternatief voor aardgas in de bestaande bouw

Gebruik van waterstof kan een zinvolle bijdrage leveren aan realisatie van aardgasvrije wijken in de bestaande bouw. Dat concludeert TNO in het rapport Waterstof als optie voor een klimaatneutrale warmtevoorziening in de bestaande bouw.

Grootschalige inzet van waterstof is op korte termijn niet te verwachten. Klimaatneutrale waterstof is nog nauwelijks beschikbaar en er is nog weinig ervaring met het gebruik ervan voor het verwarmen van huizen en gebouwen.

In grote delen van de bestaande bouw zal het aardgasnet voorlopig dan ook nog blijven liggen. Daar waar alternatieven onvoldoende haalbaar blijken kan het net dan mogelijk worden benut voor groen gas of waterstof als alternatief voor aardgas.

In de komende jaren gaat de aandacht volgens TNO dan ook vooral uit naar een beperkt aantal pilot- en demoprojecten om kennis en ervaring op te doen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.