Ads Top

Acquisitie van Eneco afgerond

De overname van de aandelen van Eneco door Mitsubishi en Chubu Electric Power is afgerond. Alle 44 aandeelhoudende gemeentes (die samen 100 procent van de aandelen in handen hebben) hebben ingestemd met de voorgenomen verkoop.

Met de goedkeuring van de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat, de Belgische federaal minister van Energie en de mededingingsautoriteiten van Duitsland en de Europese Commissie is aan alle voorwaarden voldaan.

Eneco zegt nu in staat te zijn om haar duurzame strategie gericht op groei van hernieuwbare energiebronnen, energielevering en innovatieve diensten, versneld te implementeren.

Met het afronden van de transactie wijzigt per vandaag de samenstelling van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen.

CEO Ruud Sondag treedt op eigen verzoek af als lid van de Raad van Bestuur. Het selectieproces van de Raad van Commissarissen voor een nieuwe CEO van de organisatie bevindt zich in een vergevorderd stadium.

Hans Peters, de huidige Chief Customer Officer, treedt toe tot de Raad van Bestuur. Hij blijft verantwoordelijk voor alle klantgerichte zaken. Hiroshi Sakuma treedt ook toe tot de Raad van Bestuur en zal, in de hoedanigheid van Chief Cooperation & International Officer, enerzijds verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van de samenwerking tussen Eneco en Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power op het gebied van strategie en anderzijds voor de uitbreiding van Eneco’s activiteiten naar internationale markten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.