Ads Top

Onderzoek naar groene waterstof en hergebruik gasinfrastructuur in Drenthe

Enexis Netbeheer, Gasunie en NAM doen een haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van waterstof op twee voormalige NAM-locaties in Emmen en Roswinkel (Drenthe). Dit zou in combinatie met het ter plekke verzwaren van het elektriciteitsnet ruimte kunnen bieden voor lokale opwek van duurzame energie. Op dit moment is er op sommige plekken een tekort aan transportcapaciteit op het net.

In het onderzoek wordt bekeken onder welke voorwaarden het haalbaar is om lokaal opgewekte duurzame energie direct om te zetten in waterstof. En of die energie via bestaande gasleidingen kan worden getransporteerd naar afnemers, zodat deze groene stroom tóch een bijdrage levert aan de energietransitie.

De studie maakt onderdeel uit van het lopende initiatief Energiehub GZI-Next, waarmee NAM samen met diverse partners zoals provincie Drenthe, gemeente Emmen, New Energy Coalition, EBN, Gasunie, Shell en Emmtec onderzoekt of de locatie en leidingen van deze voormalige NAM-locatie een rol kunnen spelen in het versnellen van de energietransitie.

In (bepaalde delen van) het noordoosten van Nederland hebben Enexis Netbeheer en TenneT een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet. Hierdoor kan de stroomopbrengst van eventuele nieuwe zonneparken niet via het elektriciteitsnet worden afgevoerd. In dezelfde regio bestuderen diverse grootverbruikers van (Gronings) aardgas met Gasunie en NAM opties voor de verduurzaming van hun energievoorziening, door op de voormalige  gaszuiveringsinstallatie een duurzame energiehub te bouwen. Beide ontwikkelingen komen samen in een nieuw initiatief dat onderzoekt onder welke voorwaarden lokale groene elektriciteit in groene waterstof kan worden omgezet om de industrie en zware mobiliteit (bijvoorbeeld bussen of vrachtwagens op waterstof) te verduurzamen. Opties voor het transport van waterstof via bestaande of nieuwe gasleidingen naar verbruikers in Emmen zijn ook onderdeel van deze studie.

Met het onderzoek wordt geïnventariseerd voor welke zonne- en windprojecten straks geen plaats is op het elektriciteitsnet. In Drenthe betreft dit diverse projecten, waarvan er enkele nabij bestaande NAM-locaties. Rondom NAM-locatie Roswinkel worden aan de Nederlandse en Duitse kant van de grens duurzame energieprojecten geconfronteerd met een overvol elektriciteitsnet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.