Ads Top

Twentse koeienmest maakt bedrijven in Denekamp aardgasvrij

Vrijdag 13 december is het biogasproject in Noord Deurningen officieel in gebruik genomen. Zes melkveehouders vergisten de mest van hun koeien in een gezamenlijke biogasinstallatie en leveren tot 1,6 miljoen kuub biogas aan twee lokale afnemers. Deze brandstof vervangt een groot deel van hun aardgasverbruik en vermindert de uitstoot van CO2. Dit innovatieve biogasproject is uniek voor Nederland en een mooie bijdrage aan de Overijsselse doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn.

In Noord Deurningen hebben zes melkveehouders, verenigd in de Energiecoöperatie IJskoud, het biogasproject Noord Deurningen opgezet, waarbij Cogas Duurzaam het biogastransport voor zijn rekening heeft genomen. Via de biogasleiding van Cogas nemen de bedrijven Byk Netherlands BV en Tuincentrum Aarninkhof in Denekamp het biogas af. Hiermee wordt een groot deel van hun aardgasverbruik (ca. 700.000 m3 tot 1 miljoen m3) vervangen. De provincie Overijssel en de Rijksoverheid hebben dit project financieel ondersteund.

Gedeputeerde Tijs de Bree: "De provincie Overijssel wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we afstappen van fossiele brandstoffen, en alleen nog gebruik maken van energie die hernieuwbaar is. Biogas is hiervan een voorbeeld. In dit project wordt biogas opgewekt uit mest, en vervolgens door middel van een hub beschikbaar gesteld aan twee bedrijven in de buurt. Het mes snijdt hierbij aan meerdere kanten: hier kan lokaal in de eigen energiebehoefte worden voorzien, het energieverbruik wordt duurzamer, het vormt een oplossing voor de mest van de veehouders én het digestaat van de vergisters is bruikbaar als meststof. Als provincie zijn wij er trots op dat wij deze innovatie mede mogelijk hebben kunnen maken. Ik wens de initiatiefnemers en de uiteindelijke afnemers veel succes en warmte toe.”

Biogas is één van duurzame oplossingen die nodig is in de energietransitie. Tevens zorgt dit biogasproject voor beperking aan stikstof op de boerenbedrijven. Pijpleidingen vervoeren de koeienmest meteen naar de mestvergister, zodat een groot deel van de stikstof niet in de lucht kan komen. Daarnaast gebruiken de boeren het residu uit de mestvergister voor bemesting dat ook voor minder stikstofuitstoot zorgt. Zo draagt dit energieproject tevens bij aan het verduurzamen van de landbouw.

Kleinschalige vergisting met uitsluitend mest van eigen bedrijf en rechtstreekse biogaslevering aan industriële afnemers is nu nog uniek. Bovendien zijn innovatieve projecten complex en leerzaam. Het is daarom een bijzondere prestatie van de initiatiefnemers dat het project in Noord Deurningen in vier jaar is gerealiseerd. Er zijn nog meer ambities: Cogas wil het biogasnetwerk de komende jaren uitbreiden en energiecoöperatie IJskoud wil uiteindelijk circa 20 melkveehouders biogas laten produceren. In Overijssel is Noord Deurningen tot nu toe het eerste biogashubproject. Ook in de rest van Twente en in West Overijssel is veel animo voor dit concept. In Twente is veel mest beschikbaar waarmee meer dan 15% van het aardgasverbruik vervangen zou kunnen worden (of te wel 2,6 PJ).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.