Ads Top

Onderzoek naar duurzaam gas in buitengebied Hardenberg

Cogas en Coteq Netbeheer onderzoeken samen met de gemeente Hardenberg, netbeheerder Rendo en N-TRA of het mogelijk is om duurzaam gas in te voeden in het bestaande gasnet. De partijen hebben afspraken hierover vastgelegd in een intentieovereenkomst.

De gemeente Hardenberg heeft de ambitie om in plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas, meer duurzame energiebronnen te gebruiken bij het verwarmen van woningen. Dat is nodig om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. De gemeente verkent daarom samen met energiepartners de mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen.

Duurzame gassen als groengas, biogas en waterstof zijn alternatieve warmtebronnen. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke mest. Het biogas kan na droging en ontzwaveling  rechtstreeks worden verbrand in bedrijven. Ook kan het biogas na deze behandeling  worden gezuiverd tot aardgaskwaliteit, zogenaamd groen gas. Dit groengas is een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas. Groengas kan via het bestaande gasnet worden getransporteerd en geleverd worden aan bijvoorbeeld huishoudens. Voor de gebruiker is het gelijk aan aardgas. Daardoor zijn er geen aanpassingen nodig in gastoestellen in woningen. Ook duurzaam opgewekte waterstof is een duurzaam gas. Hiervoor zijn beperkte aanpassingen aan het gasnet en de apparatuur nodig.

Coteq Netbeheer, Cogas, Rendo en N-TRA gaan samen onderzoeken of het mogelijk is om duurzaam gas in te voeden in het bestaande gasnet in de gemeente Hardenberg. Dat moet evenveel duurzaam gas zijn als nu aan aardgas wordt afgenomen door huishoudens en bedrijven. De partijen kijken ook naar de mogelijkheden om lokaal duurzaam gas te produceren. De partijen hebben de afspraken over het onderzoek vastgelegd in een intentieovereenkomst. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de Transitievisie Warmte die de gemeente maakt. Hierin staat hoe wijken op een duurzame manier en aardgasvrij verwarmd kunnen worden.
‘Duurzame gassen een goed alternatief’

Gerald de Haan, directeur van Cogas: “Op plaatsen waar een warmtenet niet mogelijk is en de kosten voor ‘all electric’ te hoog zijn vormen biogas en groen gas goede alternatieven voor verduurzaming van de warmtevoorziening. Bovendien kan gebruik worden gemaakt van de bestaande gasinfrastructuur. De toepassing van waterstof kan van groot belang worden, ook daar zetten wij op in. Samen met de gemeente en onze energiepartners kunnen we belangrijke stappen zetten richting een duurzame energievoorziening.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.