Ads Top

Spanningskwaliteit: wat is de invloed van moderne apparatuur?

De kwaliteit van de spanning kan achteruitgaan door het gebruik van moderne elektronica, die in steeds meer apparaten en installaties wordt toegepast. Dat kan variëren van dimmers en huishoudelijke apparatuur, tot omvormers van zonnepanelen. Door de toepassing van elektronica, vervormt de spanning als het ware: als er tussen stopcontact en apparaat geen enkele hindernis is, is er ook geen vervorming – denk aan het laten branden van een ouderwetse gloeilamp. Bij ledverlichting of het gebruik van dimmers, treedt al een beetje vervorming op. In het algemeen geldt: hoe meer regelbare elektronica, hoe meer vervorming.

Wanneer dit op grote schaal gebeurt, heeft dat invloed op de spanningskwaliteit. Dat merkt u thuis soms doordat het licht even knippert. Soms kan bij een spanningsdip – al duurt die maar enkele milliseconden – een apparaat tijdelijk uitschakelen of moeilijk opstarten.

De netbeheerders meten de kwaliteit van de spanning volgens de Europese normen en officiële regelgeving die daarvoor is vastgesteld door toezichthouder ACM. Daarover brengen ze jaarlijks verslag uit aan de ACM. In het hoogspanningsnet – waar grote bedrijven en bijvoorbeeld windmolenparken direct op zijn aangesloten, wordt de spanningskwaliteit permanent gemeten op elke aansluiting. Bij het aansluiten van heel grote installaties met veel elektronica, wordt vooraf berekend wat de invloed is op de spanningskwaliteit. Er worden dan zo nodig filters in het net geplaatst.

In het laag- en midden-spanningsnet – waar kleinere bedrijven en huishoudens op zijn aangesloten – zijn zulke filters vooralsnog niet nodig. Uit de representatieve metingen van de netbeheerders blijkt ook niet dat er problemen zijn met de spanningskwaliteit. Dat neemt niet weg dat ook de netbeheerders zien dat er steeds meer elektronica wordt toegepast; het meten heeft dan ook het doel om eventuele problemen vroeg op te sporen.

Ook kunnen op sommige locaties problemen ontstaan door een concentratie van moderne apparatuur of door niet (CE)goedgekeurde apparaten. Wanneer een netbeheerder een klacht krijgt, wordt met een mobiele meter gedurende langere tijd (één tot twee weken) de spanningskwaliteit getest. Op basis van de uitkomsten gaan deskundigen op zoek naar de oorzaak. Dat is zeldzaam, maar een voorbeeld is een afzuiginstallatie in een restaurant die veel invloed bleek te hebben op de spanningskwaliteit in de omliggende huizen. Door de afzuiginstallatie aan te passen, verdween het probleem.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.