Ads Top

In 2050 60 GW aan windenergie op de Nederlandse Noordzee

De Nederlandse Noordzee heeft de potentie voor 60 GW aan opgesteld windvermogen in 2050, zo blijkt uit een een dezer dagen gepresenteerd rapport van WindEurope. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen is er, in totaal, 450 GW aan wind op zee nodig in 2050, blijkt uit een studie van de Europese Commissie uit 2018. Nederland kan met 60 GW de nummer 2 van Europa worden qua opgesteld vermogen, na het Verenigd Koninkrijk. Wel waarschuwt het rapport voor diverse barrières die voor vertraging en afstel in de bouw kunnen zorgen.

Op dit moment staat er in Europa 20 GW aan wind op zee. Om dit te laten groeien tot 450GW in 2050 is het van belang dat overheden een leidende rol gaan nemen. Dit houdt in dat zij zo snel mogelijk ambitieus beleid moeten maken op drie onderwerpen. Het eerste is het ruimtegebruik op zee. Hieronder vallen onder andere het aanwijzen van gebieden voor wind op zee, maar ook regelgeving rondom meervoudig ruimtegebruik en afspraken over hoe om te gaan met milieu impact. Ten tweede moet de overheid tijdig een plan maken voor het uitbreiden van elektriciteitsnetten, zowel op zee als op land. Met een gemiddelde doorlooptijd van 10 jaar voor uitbreidingen en de enorme groei is het van belang dat hier ruim op tijd mee begonnen wordt. Als derde onderwerp wordt het stimuleren van de vraag naar elektriciteit genoemd. Alleen door de groei van de elektrificatie kan de sector meegroeien.

Door als overheid deze leidende rol te nemen en een lange termijn visie te presenteren, wordt het investeringsklimaat voor de sector beter en wordt de stroom goedkoper. Hiervan kan de Nederlandse economie ook profiteren. Bijvoorbeeld bij de bouw van windparken en door goedkopere stroom voor de industrie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.