Ads Top

'Europese Green Deal is goed nieuws voor Nederlandse energietransitie'

De Green Deal die Eurocommissaris Frans Timmermans presenteerde betekent een serieuze versterking van het klimaatbeleid van de Europese Unie haar klimaatambities. “Dat is goed nieuws voor het waarmaken van de Nederlandse klimaatambities, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord”, zegt Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland. “Met dit ambitieuze pakket klimaatmaatregelen gaat Europa ook echt voorop lopen. Dat geeft duidelijkheid, schept een level-playing-field en stimuleert maatregelen in alle sectoren. De alomvattendheid van het plan maakt dat wij ook sneller kunnen vergroenen.”

Het Europese doel voor CO2-reductie in 2030 gaat fors omhoog naar ten minste 50 procent en mogelijk 55%. Om dat te bereiken stelt de Commissie een omvangrijk en zeer breed actiepakket voor. De stappen die Europa heeft aangekondigd zijn belangrijk voor de uitvoering van het Nederlandse Klimaatakkoord. Energie-Nederland ziet grote winst in de nu aangekondigde aanscherping van het EU-systeem van emissiehandel, waarmee de ontwikkeling van de CO2-prijs verder wordt versterkt. Dat is vooral van belang voor bedrijven die vallen onder het Europese systeem van emissiehandel. De afspraken uit het Klimaatakkoord kunnen dan makkelijker en met meer zekerheid gerealiseerd worden.

De elektriciteitssector in Nederland vormt het hart van de energietransitie en is klaar voor het waarmaken van de hogere Europese ambities. Ook de stap naar 55% CO2-reductie in 2030 kan de sector aan, gelet op de afspraken uit het Klimaatakkoord waarmee de uitstoot van de sector met 75% omlaag gaat. Andere sectoren in Nederland zullen meer moeite hebben met een verhoging van de ambitie naar 55% reductie. Dit versterkt het belang van de katalyserende rol van energiesector en de noodzaak van coördinatie op de doelstellingen over de sectoren heen.

Medy van der Laan: “Een compleet, concreet en duidelijk pakket Europese regels is direct van invloed op de bijdrage van de energiesector en de toekomst van de energiemarkt. Het spoorboekje dat de EU nu uitgeeft zorgt voor balans tussen snelheid enerzijds en voldoende tijd voor bedrijven en burgers om te handelen. Dit is cruciaal om de ambities waar te kunnen maken en de transitie haalbaar en betaalbaar te houden.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.