Ads Top

Energie-eisen nieuwbouw gepubliceerd

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn vandaag gepubliceerd in het Staatsblad. BENG stelt drie eisen aan nieuwe gebouwen om het energiegebruik te verlagen. BENG moet zorgen voor betere energieprestaties van alle nieuwe gebouwen. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en de afspraken in het Energieakkoord. 

BENG is een belangrijke stap om de energievraag van gebouwen te beperken. De nieuwe eisen stellen in plaats van één, drie eisen aan gebouwen, namelijk aan de energiebehoefte, aan het primaire fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie. Omdat fossiele brandstoffen eindig én milieubelastend zijn, stimuleert de Europese Unie naast energiebesparing, het investeren in hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Door zelf energie op te wekken en toe te werken naar één Europees energienetwerk, moet energie schoner en goedkoper worden.

De huidige eis voor nieuwbouw EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) stelt geen aparte eisen aan de buitenkant van een gebouw zoals de BENG-eisen wel doen. Ook is het aandeel hernieuwbare energie, de toepassing van energie uit zon, wind of water, nu geen aparte eis. Hierdoor kan het zijn dat een matige isolatie een gebouw kan worden gecompenseerd met zonnepanelen. De EPC-eis houdt namelijk geen rekening met het energieverlies van een gebouw door de vorm ervan.

Om de BENG-eisen te kunnen berekenen en zich voor te kunnen bereiden, hebben opleidingsinstituten voor energieprestatie adviseurs en bouwende partijen tijdig nauwkeurige software nodig. Deze rekensoftware wordt door de markt ontwikkeld. Ondanks de volledige inzet en hard werken van alle partijen, is hierin vertraging ontstaan. Neprom, Bouwend Nederland, Aedes en de BNA/NVA hebben daarom verzocht om uitstel van de invoering van de BENG-eisen. De minister heeft dit verzoek in beraad en neemt zo spoedig mogelijk een beslissing.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.