Ads Top

Tarieven Liander licht omhoog

In 2020 stijgen de tarieven van Liander voor de meeste klanten ten opzichte van 2019 met gemiddeld ruim 1 euro per maand. Vorig jaar bleven de tarieven voor de meeste huishoudens ongeveer gelijk ten opzichte van 2018. De stijging bij elektriciteit wordt vooral veroorzaakt door de kosten die gemeentes bij Liander in rekening brengen voor het gebruik van de grond voor kabels en leidingen (precario).

Ook bij gas wordt de stijging deels veroorzaakt door precario. Daarnaast is de inkoop voor netverlies van gas toegevoegd aan de taken van de netbeheerder. Netverlies is energie die wel wordt gebruikt, maar waarvoor niet betaald is. Dit kan bijvoorbeeld omdat iemand geen contract met een energieleverancier heeft en toch energie gebruikt. Of als er fraude in het spel is. Netbeheerders die werken in een gereguleerde markt moeten deze kosten per 1 januari 2020 doorberekenen in hun tarieven. Vóór 2020 werden deze kosten via de energieleveranciers in rekening gebracht. Voor elektriciteit was de inkoop van netverliezen al een wettelijke taak voor de netbeheerders.

De exacte hoogte van de tarieven is afhankelijk van de specifieke situatie. Bepalend hierbij is de grootte van de aansluiting (de aansluitkosten) en de hoeveelheid te transporteren energie (transportkosten).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.