Ads Top

VEH: enorme kostenstijging aansluiting woning op warmtenet

De maximum eenmalige kosten die een huiseigenaar betaalt voor de aansluiting van zijn woning op een warmtenet schieten volgend jaar omhoog van 1039 naar 4510 euro. Deze ruime verviervoudiging maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend. In veel gevallen komen daar nog duizenden euro’s per woning bij voor de kosten van de aanleg van de hoofdleiding van het warmtenet in een woonwijk.

Voor 2030 moeten 1,5 miljoen woningen van het aardgas af. De helft daarvan wordt aangesloten op een warmtenet dat zorgt voor warmte in de woning. Op dat moment worden zij geconfronteerd met sterk stijgende aansluitkosten.

Consumenten betalen in veel gevallen ook mee aan de aanleg van de hoofdwarmteleiding die door een wijk loopt. Aan deze kosten, die kunnen oplopen tot duizenden euro’s per woning, stelt de ACM geen maximum.

“Zonder financiële regeling zal de aansluiting op een warmtenet voor veel huishoudens onbetaalbaar worden. De vereniging pleit daarom voor een subsidie zoals die al bestaat voor een warmtepomp of zonneboiler. Daarmee kan je een drempel weghalen die anders voor veel mensen onoverkomelijk is. Gebeurt dat niet, dan zal het draagvlak voor warmtenetten als aantrekkelijk alternatief voor verwarming op aardgas zeker afnemen”, zegt Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis.

De ACM bepaalt ieder jaar zowel het maximale leveringstarief voor warmte als de maximale eenmalige aansluitkosten die warmteleveranciers aan klanten mogen berekenen. Vanaf volgend jaar worden de kosten van een nieuwe aansluiting op het warmtenet niet langer afgeleid van een gasaansluiting. Dan worden de werkelijke aansluitkosten in rekening gebracht tot een maximum van 3650 euro per woning. Daarbovenop komen de kosten van de nieuwe hoofdwarmteleiding die door een wijk loopt. Deze kosten zijn niet gemaximeerd en kunnen oplopen tot duizenden euro’s per woning. Van de Velde: “De consument mag niet het financiële sluitstuk worden van de aanleg van een warmtenet. Wij zien dat als een risico omdat warmtebedrijven het monopolie hebben in hun verzorgingsgebied en huishoudens geen keuze hebben in hun warmteleverancier.”

In Nederland zijn zo’n 650.000 huishoudens aangesloten op een warmtenet; ongeveer 190 grote en ruim 5.500 kleine netwerken. Deze warmtenetten voorzien in 5,6 procent van de totale warmtevraag in de gebouwde omgeving. Het warme water dat het huis verwarmt is afkomstig van een warmtebron zoals een afvalverbrander, een energiecentrale of de industrie. Volgens de huidige wet mogen consumenten daarvoor, inclusief de energiebelasting, niet meer betalen dan huishoudens die zijn aangesloten op aardgas. Momenteel wordt door het kabinet gestudeerd op een alternatief voor de prijskoppeling tussen warmtenetten en aardgas.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.