Ads Top

Voortgang reductiedoelstellingen CO2-uitstoot Tauw

Tauw heeft in 2011 op basis van de emissies van 2010 reductiedoelstellingen voor de jaren 2012 t/m 2014 vastgesteld. In de periode 2010-2013 hebben we onze CO2-emissies sterk verminderd.

Tauw heeft reductiedoelstellingen opgesteld voor scope 1 en 2 (o.a. brandstof voor onze zakelijke kilometers, elektriciteit en aardgas) en scope 3 emissies (woon-werkverkeer, afvalverwerking en onze verlichtings- en bodemsaneringsprojecten). De doelstelling voor scope 1 en 2 gaat uit van een reductie van 20% in 2014 ten opzichte van 2010. Voor scope 3 stelt Tauw zich tot doel om de CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer tot 2015 te reduceren met 2 procent ten opzichte van 2010. Voor afvalverwerking is ons doel om 1 procent te reduceren ten opzichte van 2010.

In de tussenliggende periode hebben een aantal grote veranderingen bij Tauw plaatsgevonden die grote invloed hebben op het behalen van de reductiedoelstellingen van scope 1 en 2 emissies in 2014. De belangrijkste verandering is de reorganisatie in 2013 waardoor het aantal medewerkers sterk is verminderd. Doordat de doelstellingen uitgedrukt zijn per fte is het vrijwel onmogelijk gebleken de doelstellingen te halen. Dit geeft aanleiding om de doelstellingen voor scope 1 en 2 emissies (reductie van 20% in 2014 ten opzichte van 2010) te herzien . De doelstellingen voor scope 3 liggen op koers om te worden behaald.

April dit jaar heeft Tauw zijn oude kantoor in Deventer gesloten en het nieuwe kantoor heringericht om het nieuwe werken te faciliteren. Daarbij zijn diverse duurzame maatregelen doorgevoerd die leiden tot forse besparingen in energie, water en CO2-uitstoot.

Tauw beschikt momenteel over certificaat niveau 4 op de CO2-Prestatieladder.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.