Ads Top

Duurzame weiverwerking bij Zuivelfabriek De Graafstroom

Bij Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf is op vrijdag 14 november een nieuwe, duurzame weiwerkingsinstallatie in gebruik genomen. Hiermee kan De Graafstroom de wei - bij de productie van kaas komt wei vrij - op een energiezuinige en hoogwaardige manier verwerken voor babyvoeding. Burgemeester Van den Borg van gemeente Molenwaard verzorgde een feestelijke openingshandeling en nam met een druk op de knop de installatie in gebruik.

Zuivelfabriek De Graafstroom zette in 2013 de eerste stappen om de kwaliteit van de wei dusdanig te verbeteren zodat deze geschikt werd voor verwerking tot babyvoeding. Eind 2013 is besloten om dat proces te verduurzamen. Door een speciaal projectteam is met veel enthousiasme gewerkt aan de realisatie van het duurzame weiverwerkingsproces. Dit heeft binnen een jaar geleid tot het in gebruik nemen van deze nieuwe 'Reversed Osmose' installatie die de voormalige wei-indampinstallatie vervangt. Een aanzienlijke prestatie gezien het tijdspad!

De nieuwe weiverwerkingsinstallatie kenmerkt zich door een aanzienlijk lager energieverbruik en een forse reductie van het gebruik van drinkwater uit het leidingnet. Bovendien verbetert deze 'Reversed Osmose' installatie de kwaliteit van de wei aanzienlijk: van dit hoogwaardige product kan nog betere babyvoeding gemaakt worden, essentieel voor een snel groeiende markt. Een mijlpaal voor Zuivelfabriek De Graafstroom, die hiermee ook voorop loopt als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Begin 2014 ontving de fabriek als eerste grote zuivelonderneming het Qlip QMVO certificaat op het hoogste niveau. Een bewijs dat duurzaamheid binnen de gehele organisatie wordt gedragen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.