Ads Top

Tarieven voor regionaal transport gas en elektriciteit met 260 miljoen omlaag

De tarieven die de regionale netbeheerders komend jaar mogen rekenen aan consumenten en bedrijven voor het transport van gas en elektriciteit gaan fors omlaag, zo maakt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend. In totaal verlaagt ACM de inkomsten van de regionale netbeheerders met 260 miljoen euro. Henk Don, bestuurslid ACM: “Het toezicht van ACM zorgt ervoor dat bedrijven en consumenten een redelijke prijs betalen voor de kosten van het transport en aansluiting op het elektriciteits- en gasnet. Door het opleggen van maximale tarieven worden de regionale netbeheerders gestimuleerd tot een efficiënte bedrijfsvoering. Daarbij krijgen netbeheerders wel voldoende ruimte om noodzakelijke investeringen te doen.”

Met name de transporttarieven voor elektriciteit worden verlaagd, namelijk met zo’n 200 miljoen euro. Die van gas met ongeveer 60 miljoen euro. “De tarieven kunnen dalen omdat ACM vindt dat netbeheerders doelmatiger zullen kunnen werken en goedkoper aan kapitaal kunnen komen om te investeren; de rente staat laag”, zegt Henk Don, ACM-bestuurslid. “Omdat de verwachte kosten dalen, kunnen ook de inkomsten omlaag. De netbeheerders hebben voor de uitvoering van hun taken dus minder geld nodig.”

ACM heeft eerder de administraties van een aantal netbeheerders gecontroleerd. De kosten die die netbeheerders hebben opgevoerd zijn niet altijd juist geweest. Regionale netbeheerders mogen voor de tarieven alleen kosten opvoeren die samenhangen met hun taken op het gebied van transport van elektriciteit en gas en aansluiten van klanten op het energienetwerk. Het corrigeren van die fouten levert zowel plussen als minnen op die nu in de nieuwe tarieven zijn verwerkt.

TenneT zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet niet uit balans raakt. De kosten daarvan werden altijd verrekend via het systeemdienstentarief. Dit tarief komt per 1 januari te vervallen en wordt onderdeel van het transporttarief.

Sommige bedrijven (grootverbruikers) in Zuid-Holland en Utrecht die rechtstreeks op het hoogspanningsnet zijn aangesloten gaan van netbeheerder veranderen. Per 1 januari 2015 draagt Stedin haar hoogspanningsnetten in Zuid-Holland en Utrecht over aan TenneT. Deze transactie is meegenomen in de tarieven voor 2015.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.