Ads Top

Provincie Limburg en Enexis bouwen samen Econexis Limburg

De Provincie Limburg en netwerkbeheerder Enexis hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het realiseren van een educatie- en voorlichtingscentrum voor duurzaam wonen in Maastricht. Dit centrum, genaamd Econexis Limburg, gaat dienen als inspiratiebron voor iedereen die in zijn woning energie wil besparen of opwekken. Gedeputeerde Erik Koppe (Volkshuisvesting) en Enexis-bestuursvoorzitter Peter Vermaat hebben dit bekend gemaakt tijdens het zesde congres Duurzaam Gebouwd dat plaatsvindt in het MECC te Maastricht.

In het centrum staat verduurzaming centraal. Er wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor renovatie tot een energiezuinige of zelfs energie-opwekkende woning. Het project wordt tot stand gebracht met een eenmalige (maximale) bijdrage van Euro 250.000 van de Provincie, die hiermee invulling geeft aan het 100.000-woningenplan. Dat houdt in dat in 2020 100.000 bestaande woningen in Limburg zijn verduurzaamd. Gedeputeerde Erik Koppe is blij met dit initiatief: "Via bewustwording proberen we het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad te versnellen. Bewustwording van energiegedrag en -verbruik leidt vaak al tot besparing.".

Econexis Limburg wordt gevormd door het unieke concept van twee naast elkaar gelegen, vergelijkbare tussenwoningen. Verschillen in energielasten, comfort en besparings-mogelijkheden worden zichtbaar gemaakt door het ene huis duurzaam te renoveren en het andere huis niet. Peter Vermaat (bestuursvoorzitter Enexis) licht toe: "Als netbeheerder zijn wij aanjager van duurzaam energieverbruik, zoals met de Slimme Meter. In het bekende Econexishuis in Zwolle richten we ons op duurzaamheid in nieuwbouw. In Maastricht willen we mensen informeren en inspireren over duurzaam energieverbruik- en opwekking in bestaande woningen, met praktische en laagdrempelige oplossingen. Ook laten we hier zien wat een slim net kan betekenen voor de toekomstige energievoorziening.".

De gemeente Maastricht reageert verheugd dat er een tweede Econexishuis in Maastricht komt. Wethouder Gerdo van Grootheest (Duurzaamheid): "Het is een geweldig initiatief en ik ben erg blij dat dit centrum in Maastricht komt. Het is goed dat mensen hier zelf kunnen zien wat er allemaal mogelijk is om je woning te verduurzamen. En dat het niet moeilijk of lastig hoeft te zijn om energie te besparen. Dit sluit heel goed aan bij onze ambitie om als gemeente in 2030 klimaatneutraal te zijn.".

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.