Ads Top

Eerste stap gezet voor Warmterotonde

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Delft, Westland en Rotterdam starten met de voorbereiding van het westelijke deel van de Warmterotonde. De Warmterotonde is een net van warmteleidingen die industrie, kassen en huishoudens in Zuid-Holland met elkaar verbindt. Het net wordt verwarmd met restwarmte uit de Rotterdamse industrie. Op termijn kunnen ook andere duurzame warmtebronnen op de rotonde worden aangesloten. Inmiddels zijn 25 partijen aangesloten bij het project Warmterotonde.

Wethouder Pex Langenberg (haven en duurzaamheid) gemeente Rotterdam; “Stap voor stap bouwen we het warmtenet uit. Vorig jaar leverden we De Nieuwe Warmteweg over Zuid op. Nu de Leiding over Noord ook af is, is het hele stadsverwarmingsnet van Rotterdam aangesloten op restwarmte uit de haven. Daarmee verduurzamen we in één keer de warmtevoorziening voor een groot deel van Rotterdam. Maar onze industrie kan nog veel meer leveren.”

Gedeputeerde Govert Veldhuijzen van de provincie Zuid Holland: “De volgende stap is de levering van restwarmte uit de haven aan het Westland en de stedelijke gebieden van Delft en Den Haag. Uiteindelijk moeten we met de Warmterotonde heel Zuid-Holland kunnen bereiken. Als we dat voor elkaar krijgen, worden zowel de haven als de glastuinbouw een stuk duurzamer. Bovendien levert de energiebesparing die daarmee gepaard gaat een bijdrage aan de concurrentiekracht van beide sectoren.“

De Warmterotonde zorgt voor minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoals gas uit Groningen en Rusland en voorkomt de uitstoot van schadelijke stoffen. Naar verwachting bespaart het net een miljoen ton CO2 en draagt onder andere bij aan verbetering van de luchtkwaliteit, doordat minder stikstof wordt uitgestoten.

In deze eerste fase wordt onderzocht wat de beste manier is om de aanleg en exploitatie van de rotonde te organiseren.

De opdrachtgevers stellen een aantal technische eisen aan de Warmterotonde. In eerste instantie, is de warmte afkomstig uit de Rotterdamse haven. Uiteindelijk moeten ook andere, duurzame warmtebronnen een aansluiting kunnen krijgen. Daarnaast is bijvoorbeeld CO2-transport richting Westlandse kassen een eis. De planten in de kassen hebben het immers nodig, de haven heeft het over.

Uit maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) blijkt dat inzetten op warmte(netten) een efficiënte manier van verduurzaming is. Ook buiten Nederland wordt het principe van warmtenetten toegepast, zoals in Zweden. Ook daar is begonnen met warmte uit minder schone bronnen, zoals olie en kolen. Daar wordt nu succesvol de overgang gemaakt naar meer duurzame bronnen van warmte.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.