Ads Top

Op weg van 'fossiel' naar 'renewable'

Het vinden van alternatieven voor fossiele grondstoffen vergt onderzoek naar nieuwe metershoge reactoren, maar tegelijk naar interactie op de schaal van nanometers. In het Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion (MCEC) gaat het om die hele ‘range’ van afmetingen. De Universiteit Twente heeft een belangrijk aandeel in het nieuwe centrum, waarvoor de komende jaren 31,9 miljoen euro beschikbaar is.

Of het nu gaat om biomassa, syngas of ‘solar fuel’, in elk van de alternatieven voor fossiele brand- en grondstoffen gaan katalysatoren een belangrijke rol spelen: zij versnellen chemische reacties en maken de omzetting efficiënter en schoner. Onderzoek naar deze katalysatoren beweegt zich op de schaal van atomen en moleculen, maar ook op die van grote reactoren. Het is daarmee zeer multidisciplinair: in het MCEC, een zogenaamd Zwaartekrachtprogramma waarin het Ministerie van OCW 31,9 miljoen euro investeert, werkt de Universiteit Twente samen met de Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven. De UT-inbreng komt voornamelijk uit het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie, vanuit verschillende onderzoeksgroepen.

Tijdens de kick-off van het nieuwe centrum, begin november, liet prof. Rob Lammertink (Soft Matter, Fluidics and Interfaces) bijvoorbeeld zien hoe belangrijk de grensvlakken tussen vloeistof en gas zijn in dit onderzoek naar de energiebronnen van de toekomst. Een grensvlak is cruciaal voor de interactie in katalytische reacties, daarom werkt Lammertink onder meer aan microchips waarin hij vloeistof langs gasbellen laat stromen om de effecten te meten. Verschillende UT-disciplines komen in dit voorbeeld samen: zo is er binnen de groep Physics of Fluids van prof. Detlef Lohse veel kennis over het gedrag van gasbelletjes in vloeistof en over complexe fenomenen als turbulentie. Tegelijk heeft de BIOS Lab-on-a-chip groep van prof. Albert van den Berg veel ervaring met vloeistoftransport in micro- en nanokanalen. Lohse en Van den Berg maken beiden deel uit van het management team van MCEC.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.