Ads Top

B&W Groningen: gaswinning terugdraaien bij meer risico aardbeving

Als uit onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat de risico’s van de aardbevingen voor de stad toenemen, is er voor B&W maar één conclusie. Dan moet de gaswinning worden teruggeschroefd. Concreet gaat het onderzoek naar de seismische dreiging rondom het Eemskanaal. De minister vroeg onlangs om versneld onderzoek.

Het gemeentebestuur werkt er hard aan om de belangen van de stad en zijn inwoners bij aardbevingsrisico’s veilig te stellen. B&W willen een daadkrachtige aanpak. Het gaat het college om het gezamenlijk welzijn en de kwaliteit van wonen, leven en werken in de gemeente. Daarom voert de gemeente bestuurlijk overleg op alle niveaus, richt ze de eigen organisatie in op nieuwe werkzaamheden en wil ze goede communicatie met bewoners. “We willen geen paniek veroorzaken, maar tegelijk ook niet onze kop in het zand steken. Dat is de afweging die we steeds moeten maken.”

De gemeente Groningen hecht overigens aan regionale samenwerking bij de aardbevingsproblemen. “Maar we hebben ook een eigen verantwoordelijkheid”, zegt burgemeester Ruud Vreeman. “Het is een hele grote opgave voor de stad en vergt een ongelooflijke inspanning van alle betrokken partijen. Er staat nog niet voldoende op het netvlies wat het voor de stad betekent. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuisapparatuur die niet tegen trillingen kan. En moeten wij historische gebouwen die niet aardbevingbestendig zijn gemaakt afbreken? De aard en omvang van de problemen is anders dan in andere gemeenten.”

De komende tijd zoeken gemeente en Veiligheidsregio het contact met Stadjers, ondernemers en instellingen. De gemeente onderzoekt tevens het versterken van bestaande gebouwen en nieuwe gebouwen. Wat zijn risicovolle plekken en hoe kunnen we hier zo goed en snel mogelijk de veiligheid verbeteren?

De gemeente neemt op dit moment een aantal voorbeeldgebouwen zoals hoogbouw, monumenten, scholen en kantoren onder de loep. Ook wil de gemeente met de grote kennis- en zorginstellingen en woningcorporaties een strategie ontwikkelen voor het herstel van schade, het versterken en waardevermeerdering van woningen en gebouwen.

Daarbij is er aandacht voor een eerlijke en snelle schadeafhandeling en vergoeding van de kosten door de veroorzaker. Verder is een juiste organisatie van aardbevings­bestendig verbouwen en bouwen van belang. Binnenkort volgt eveneens overleg met Den Haag over de vergoeding van de totale financiële schade bij nieuwbouwprojecten. Het gaat om zeer aanzienlijke bedragen; niet alleen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.