Ads Top

Samenwerking voor duurzaam gebruik gebouwen

Ruim 40 organisaties hebben hun deelname aan de Green Deal Circulaire Gebouwen bevestigd. Op 30 oktober, hebben participanten tijdens het congres Green Buildings 2014 hun deelname met een handtekening bekrachtigd. Ook de provincie Utrecht tekende mee.

Deelnemende partijen willen met de Green Deal een bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire economie door het maken van een vertaalslag naar gebouwen. Het gaat om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt of gereproduceerd kunnen worden. Voor gebouwen betekent ‘circulair’ bijvoorbeeld dat materialen niet alleen hergebruikt worden, maar ook dat het gebouw ‘flexibel’ ingezet kan worden.''

Door te participeren in deze Green Deal committeren organisaties zich aan de vertaalslag van de circulaire economie naar de gebouwde omgeving. De provincie Utrecht doet hieraan bijvoorbeeld mee met Fort aan de Buursteeg, het informatiecentrum dat in 2015 gebouwd wordt op de Grebbelinie.
Provincie Utrecht gaat de uitdaging aan om binnen dit bouwproject te experimenteren wat wel en wat niet kan. De provincie wil meewerken aan de vertaling van theorie naar praktijk en erkent het belang van kennisuitwisseling.

De Green Deal Circulaire Gebouwen is gericht op een minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen, producten en goederen. Organisaties die hun deelname aan de Green Deal hebben bevestigd, zijn onder meer AAFM, ABN Amro, Alliander, Brink Groep, DGBC, Dura Vermeer, Duurzaamgebouwd.nl, Eneco, HEVO, Humanagement, INSID, KPN, Linthorst, MVO Nederland, Nuon, Philips, SNS Retailbank, Unica, provincie Utrecht en Windesheim.
Een onderdeel van de Green Deal vormt het ontwikkelen van een gebouwenpaspoort en toepassing hiervan op pilot-gebouwen. Hiervoor zijn al diverse gebouwen ter beschikking gesteld door onder andere ABN Amro en KPN (kantoorgebouwen), de provincie Utrecht (monumentaal gebouw) en HEVO (onderwijsgebouw).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.