Ads Top

TNO neemt deel aan Warme Truiendag

Op 7 februari neemt TNO, waar mogelijk, deel aan de Warme Truiendag 2014 van het Klimaatverbond. Door de verwarming één graad lager te zetten, besparen we 7% energie per graad en dus 7% CO2 uitstoot.
TNO werkt aan energie besparing. Zo proberen we efficiënter om te gaan met het verwarmen en koelen van de kantoren en de laboratoria. Op verschillende TNO locaties wordt energie opgeslagen diep in de grond, d.m.v. een warmtekoude-opslaginstallatie, om dit op een ander moment weer te gebruiken voor het verwarmen c.q. koelen van de locaties. Ook wordt een groot deel van de verlichting op de locaties van TNO vervangen voor energiezuinigere varianten.
De Warme Truiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het Kyotoprotocol. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. De bedoeling van het Kyotoprotocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen en daar werken wij graag aan mee.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.