Ads Top

NWO en Shell investeren 6,5 miljoen euro in slimme energiesystemen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Shell kennen gezamenlijk 6,5 miljoen euro toe aan elf onderzoeksprojecten op het gebied van slimme energiesystemen. Uitgangspunt is dat de onderzoeksresultaten tot toepassingen gaan leiden.
Van het thuis opwekken van elektriciteit met zonnepanelen tot het aanhaken van de elektrische auto op het net: er is vraag naar meer intelligentie in het elektriciteitsnetwerk. Slimme energiesystemen zijn van groot belang voor een betrouwbare levering van energie en voor het betaalbaar houden van elektriciteit uit nieuwe energiebronnen. Daarom gaat er multidisciplinair onderzoek plaatsvinden naar technologieën, algoritmen en ICT die de overgang naar slimme en duurzame energiesystemen kunnen versnellen. Ook zal de maatschappelijke kant van de transitie naar dergelijke energiesystemen onderzocht worden. De projecten maken onderdeel uit van het NWO-onderzoeksprogramma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES).
Binnen elk onderzoeksproject werken onderzoekers samen met één of meerdere bedrijven of maatschappelijke partners. Onder andere netbeheerders, energieleveranciers, lokale overheden en constructiebedrijven slaan met de onderzoekers de handen ineen. De partners leveren ofwel een financiële bijdrage aan het onderzoek of maken medewerkers vrij voor de ondersteuning van onderzoekers. Dit vergroot de mogelijkheden om onderzoeksresultaten tot daadwerkelijke toepassingen op het terrein van slimme energiesystemen te laten leiden.
Shell draagt in totaal 2 miljoen euro bij aan de gehonoreerde onderzoeksprojecten. ‘Gezamenlijk werken aan onderzoekprojecten maakt het mogelijk om sneller tot resultaten te komen en innovaties in de praktijk toe te passen. Met dit programma stomen we Nederland klaar voor toekomstige energie-infrastructuren,’ licht Teun Graafland, Manager External Research Nederland van Shell toe. De inzet van Shell bij dit programma maakt onderdeel uit van een overkoepelende Shell-investering van 24 miljoen euro in energieonderzoek, onder meer in het NWO-onderzoeksprogramma Computational sciences for energy research.
Het onderzoeksprogramma URSES maakt onderdeel uit van de NWO-bijdrage aan de topsector Energie en valt onder het NWO-thema Duurzame Energie. Het programma sluit volledig aan bij en is afgestemd met het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Switch2SmartGrids, dat onderdeel vormt van de topsector Energie. URSES is een gezamenlijk initiatief van de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) en Exacte Wetenschappen (EW), Technologiestichting STW en Shell. De looptijd van de onderzoeken is vijf jaar.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.