Ads Top

Energy Valley start nieuwe jaar met grote duurzame gasprojecten

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Stichting Energy Valley op donderdag 9 januari is het startsein gegeven voor een aantal grote investeringen in duurzaam gas. De projecten voor onder meer Groen Gas, LNG en Power-to-Gas tonen aan dat duurzaam gas een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energietransitie en dat ondernemers in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord hier actief werk van maken. Dit sluit aan bij het programma Gas 2.0 dat de Commissie Meijer onlangs presenteerde naar aanleiding van de aardgas-bevingen in het Noorden. Ook sluit het aan bij de noordelijke energieagenda ‘SWITCH’: de bijdrage die Noord-Nederland levert aan de doelstellingen in het Nationale Energie Akkoord.
Gashandelsbedrijf GasTerra uit Groningen heeft tijdens de receptie de grootste Groen Gas deal van Nederland gesloten. Hiermee zal GasTerra jaarlijks 23 miljoen m3 hernieuwbaar gas gaan afnemen, genoeg voor 15.000 huishoudens. Het gas is afkomstig van het bedrijf Bio Rights dat in Hardenberg een productielocatie ontwikkelt om biomassa om te zetten in 2e generatie biobrandstoffen. Het geproduceerde biogas wordt hierbij opgewerkt tot aardgaskwaliteit en ingevoed op het gasnetwerk van Gasunie. Tevens wordt bio-ethanol geproduceerd voor bijmenging in benzine en zal vrijkomende CO2 worden afgevangen en hergebruikt in het proces of verkocht aan bijvoorbeeld de glastuinbouw.
Met het project ‘Biogas Plant of the Future’ gaan DSM, Attero, Noblesse Proteins, Nederlandse Vereniging van Pluimveehouders en Stichting Energy Valley in het Drentse Wijster een demo-installatie bouwen voor de productie van biogas. Dankzij een speciaal enzym kan hiermee 150.000 ton kippenmest en flotatieslib worden vergist tot 15 miljoen m3 biogas. Dit project wordt mede gesteund door de provincie Drenthe en maakt deel uit van de landelijke versnellingsagenda van het Ministerie van EZ. De totale projectomvang bedraagt 3 miljoen euro, met een bijdrage van 1 miljoen uit het Nationale Innovatieprogramma van de Topsector Energie.
Rederij Doeksen uit Fryslân heeft tijdens de receptie de beschikking ontvangen van het Waddenfonds om een vrachtveerdienst om te bouwen op ’Dual Fuel’. Hiermee zal deze vrachtveerboot tussen Harlingen en Terschelling gaan varen op 85% LNG (Liquefied Natural Gas, ofwel vloeibaar aardgas) en 15% gasolie. Dit is aanzienlijk schoner en stiller dan traditionele boten. De LNG-boot van Doeksen is een eerste stap in de verdere vergroening van de scheepvaart op de Wadden. Het Waddenfonds verleent uit het programma voor ‘Duurzame ontwikkeling havens en energietransitie’ ruim 1,2 miljoen subsidie voor de investering van bijna 3,5 miljoen euro.
Het bedrijf Torrgas uit Noord-Holland gaat een vergassingsinstallatie bouwen in Delfzijl om getorrificeerde biomassa om te zetten in syngas. Het gaat hierbij om een investering van 18 miljoen, waarvoor recent een Waddenfonds subsidie van bijna 6,5 miljoen euro is ontvangen.
Daarnaast wordt een pilotinstallatie aangelegd om via elektrolyse water om te zetten in waterstof en zuurstof. Deze zogenaamde Power-to-Gas route maakt het mogelijk uit groene stroom ook duurzaam gas te produceren. Het geproduceerde syngas en waterstof zal onder meer worden afgezet in de chemische industrie in de directe omgeving. De investering bedraagt circa 25 miljoen euro.
De totale investering is 43 miljoen euro.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.