Ads Top

Intensiveren samenwerking met netbeheerders

Voor het leggen van transport- en distributieleidingen worden regelmatig de bermen van provinciale wegen en vaarwegen gebruikt. Logisch, want dat zijn immers de kortste routes tussen de verschillende woon- en werkgebieden die allemaal op drinkwater, riolering, elektriciteit, gas en verschillende telecommunicatiediensten zijn aangesloten. Door de aanleg van onder andere warmteleidingen, industriële transportleidingen en glasvezelnetten stijgt nu het gebruik van de ondergrond. Reden voor de provincie Zuid-Holland om te starten met een programma dat de samenwerking met de verschillende netbeheerders intensiveert.
Door periodiek overleg te voeren over de langetermijnplannen kunnen de onderhouds- en vervangingsprogramma’s van kabels en leidingen beter worden afgestemd op het onderhoudsprogramma voor de provinciale wegen. Bovendien staan netbeheerders en provincie (als wegbeheerder) voor de uitdaging om alles op, onder en naast elkaar in 1 ondergrondse strook te krijgen.
De provincie Zuid Holland zal onderzoeken hoe het nadrukkelijker de regie op zich kan nemen voor de inrichting van de ondergrond, zodat efficiënter met de beperkte ruimte kan worden omgegaan
Door de ruimtedruk in de ondergrond bij wegen en vaarwegen wordt de uitvoering van wegreconstructies steeds complexer indien hiervoor kabels en leidingen verlegd dienen te worden. Bovendien geraken de komende decennia veel leidingen die in de vorige eeuw zijn gelegd, aan het einde van hun levensduur. De beheerders daarvan zullen grootschalige saneringsprogramma’s moeten uitvoeren om de kwaliteit van hun netten te kunnen blijven garanderen. Als gevolg hiervan zullen steeds vaker werkzaamheden in uitvoering komen waardoor het (vaarweg)verkeer mogelijk hinder ondervindt.
Door een betere afstemming van de werkzaamheden tussen de netbeheerders en de provinie hoeft de weg maar 1 keer open. Ook kunnen veel kosten worden bespaard door het voorkomen van onnodige aanpassingen. De kostenbesparingen die dit oplevert komen de inwoners van de provincie ten goede; immers zijn zij zowel de gebruikers van de weg als van de nutsdiensten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.