Ads Top

Vereniging Eigen Huis: NAM moet ook WOZ-schade vergoeden

De schadevergoedingsregeling voor waardedaling van Groningse huizen zoals door minister Kamp is aangekondigd is te beperkt, vindt Vereniging Eigen Huis. Niet alleen op het moment van verkoop is sprake van concrete schade, ook de WOZ-waarde van woningen daalt extra door de aardbevingsproblematiek. Deze schade komt in eerste instantie terecht bij de gemeenten. Bij een lagere WOZ-waarde krijgt de gemeente minder inkomsten uit de OZB en staan mogelijk gemeentelijke voorzieningen op de tocht. Vereniging Eigen Huis wil deze waardedalingsschade inzichtelijk maken. Niet het verhogen van het OZB-tarief, zoals minister Kamp voorstelde, is de oplossing voor deze problemen, maar vergoeding van de gederfde gemeente inkomsten door de NAM. De rekening mag niet bij individuele huiseigenaren worden gelegd.
Vereniging Eigen Huis werkt hiertoe samen met WOZ-specialisten Leden en niet-leden van de vereniging kunnen via de website van de vereniging www.eigenhuis.nl/gaswinning-groningen/ bezwaar maken tegen de WOZ-waarde die zij binnenkort van hun gemeente ontvangen. Aan de hand van een aantal individuele bezwaarschriften bij de bestuursrechter wil de vereniging aantonen dat er wel degelijk sprake is van extra waardedalingen in het aardbevingsgebied, ook op de waarde peildatum 1 januari 2013, waarop de nieuwe beschikkingen zijn gebaseerd. Een aantal bezwaren zal worden geselecteerd voor het voeren van proefprocessen. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om ook de waarde voor de overige bezwaarmakers aan te vechten.
Eerder onderzoek van Ortec in opdracht van het ministerie van Economische Zaken toonde geen significante waardedaling als gevolg van aardbevingen aan. Vereniging Eigen Huis heeft destijds kanttekeningen bij dit onderzoek geplaatst. Ook sloot deze conclusie volstrekt niet aan bij de beleving van eigenaren en andere betrokkenen.
Een lagere WOZ-waarde betekent dat op basis van het al vastgestelde tarief minder WOZ gerelateerde belasting, zoals OZB, erfbelasting en eigenwoningforfait moet worden betaald.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.