Ads Top

Liever een zuinige auto dan een innovatieve auto

Consumenten die een nieuw voertuig willen aanschaffen verkiezen een zuinige auto die bovendien lang meegaat boven een uitvoering die voorzien is van de nieuwste innovaties. De toenemende belangstelling voor een zuinige auto heeft tot gevolg dat steeds minder consumenten kiezen voor een voertuig dat gebruik maakt van alternatieve aandrijftechnieken zoals elektriciteit, aardgas of biodiesel. Hoewel het bezit van een klimaatvriendelijk voertuig nog altijd hoog op de wensenlijst van de consument staat, zijn andere factoren zoals veiligheid, ontwerp en elektronica op dit moment doorslaggevend bij de aankoop.
Uit jaarlijks onderzoek van KPMG onder tweehonderd topmanagers in de internationale automobielindustrie blijkt dat de belangstelling voor voertuigen die gebruik maken van alternatieve brandstoffen afneemt. De bedrijven verwachten dat in tegenstelling tot de gevestigde landen consumenten in de opkomende markten, zoals Brazilië, Rusland, India en China, steeds vaker zullen kiezen voor groene voertuigen.
“Dit heeft wellicht voor een groot deel te maken met het feit dat een aantal grote steden in deze landen te maken heeft met aanzienlijke luchtvervuiling”, zegt Haijo Kampinga, bij KPMG verantwoordelijk voor de automobielsector. Kampinga: “De aanschaf van milieuvriendelijke, elektrisch aangedreven auto’s in andere landen, waaronder Nederland, zal in grote mate afhangen van de prijs. Overheidssubsidies en belastingmaatregelen zullen hierbij van grote invloed blijven."
Toch blijkt energiezuinigheid niet bij elke consument boven aan het lijstje te staan. Kampinga: “Uit ons vorige onderzoek bleek al dat met name consumenten in de opkomende markten een niet aflatende behoefte hebben aan SUV’s en andere luxewagens. En aan deze trend lijkt voorlopig geen eind te komen. Ook in de gevestigde landen blijft de populariteit van SUV’s groot. Dat uit zich bijvoorbeeld in het feit dat grote merken als Mercedes en Renault nieuwe modellen op de markt brengen, de Mercedes GLA en de Renault Captor.”
Voor wat betreft de productie van elektrische auto’s voorziet de sector de komende vijf jaar de grootste toename in het aantal plug-in hybride modellen als het om elektrische auto’s gaat, zowel in Japan, West-Europa en Noord-Amerika als de opkomende landen. Kampinga: “Veel topmerken hebben er dan ook voor gekozen om hybride motoren in het hogere segment te introduceren, zoals bijvoorbeeld de Mercedes S500, de BMW i8 en de Lexus CT 200h. Het feit dat de sector de komende tijd gaat investeren in het zuiniger en minder milieubelastend maken van conventionele verbrandingsmotoren kan echter betekenen dat een verdergaande ontwikkeling van hybride motoren tot stilstand kan komen.”
Uit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat de vraag naar technieken die het mogelijk maken om ook ‘aan het stuur’ verbonden te blijven met de buitenwereld toenemen. Kampinga: “Niet zo verwonderlijk. De consument verwacht in toenemende mate een naadloze verbinding met de kantoor- of thuisomgeving, hetzij door middel van software in de auto zelf, hetzij via plug-ins voor mobiele apparaten. Op dit moment zijn dit soort functies echter nog vrij kostbaar. Het voorzien van het voertuig van dit soort technieken stelt de fabrikant dan ook in de gelegenheid zijn marges aanzienlijk te vergroten.”
De onderzochte bedrijven verwachten hun groeistrategie met name te realiseren door nieuwe markten te betreden en nieuwe producten te ontwikkelen. Kampinga: “Groei door middel van joint ventures en samenwerkingsverbanden heeft duidelijk plaatsgemaakt voor dit soort organische groei. Ruim 80% van de bedrijven in Japan, West-Europa en Noord-Amerika beschouwt organische groei als de belangrijkste ondernemingsstrategie.
Deze veranderde zienswijze kan het gevolg zijn van het feit dat de huidige samenwerkingsverbanden die de bedrijven zijn aangegaan de nodige uitdagingen met zich meebrengen als het gaat om een effectieve integratie en het realiseren van de noodzakelijke synergie. Toch zullen samenwerkingsverbanden met nieuwe toetreders op het gebied van elektronica en mobiliteitsoplossingen in het begin noodzakelijk blijven."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.