Ads Top

UGent schaart zich achter een ambitieuze duurzaamheidsvisie

De raad van bestuur van de UGent keurde op haar jongste vergadering een duurzaamheidsvisie goed. Daarmee geeft de instelling te kennen dat ze de komende jaren sterk wil inzetten op duurzaamheid op sociaal, ecologisch en economisch vlak in haar onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en organisatie.
“De Universiteit Gent wil een toonaangevende kennisinstelling zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is, binnen een lokale en mondiale context.
Hiertoe creëert de universiteit een substantieel draagvlak voor duurzame ontwikkeling, integreert ze duurzaamheid in haar onderwijs, onderzoek en dienstverlening en implementeert ze duurzaamheid in haar bedrijfsvoering en organisatie.”
“Het blijft niet bij een goedklinkende slogan. In de visietekst wordt heel duidelijk gezegd op welke domeinen we die visie vorm willen geven en welke duurzaamheidsprincipes we verankeren in ons beleid. Want we kunnen er niet meer naast kijken. Iedereen kan vanuit zijn interesse en expertise wel iets vertellen over de enorme uitdagingen waarvoor we staan op het vlak van gezondheidszorg, pensioenhervorming, financiële markten, sterke migratie naar de steden, klimaatopwarming, de eindigheid van bepaalde fossiele brandstoffen, de groeiende kloof tussen rijk en arm, … Allemaal hardnekkige maatschappelijke problemen die wij niet alléén kunnen oplossen en die onze grenzen ver overschrijden, maar waarbij we wel een actieve rol kunnen spelen en waarvoor we onze verantwoordelijkheid kunnen opnemen. De experten, de beleidsmensen, de ondernemers van morgen worden immers hier aan de universiteit gevormd, en onze wetenschappers krijgen hier nu al de ruimte om duurzame oplossingen uit te werken voor de immense uitdagingen waar we voor staan. En als overheidsinstelling kunnen wij het voorbeeld geven op vlak van duurzame bedrijfsvoering op vlak van energie, mobiliteit, voeding, afval, etc..”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.