Ads Top

Flevoland wil ontwikkeling van een ‘biobased economy’

Wageningen UR, Gemeente Lelystad en Provincie Flevoland willen de ontwikkeling van de Flevolandse kenniseconomie een impuls geven door fors in te zetten op onderlinge samenwerking. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman, wethouder Jop Fackeldey en Tijs Breukink, lid van College van Bestuur Wageningen UR hebben daarom op 9 januari een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
De drie partijen willen door optimalisering en intensivering van de onderlinge samenwerking en communicatie de ontwikkeling van de Flevolandse kenniseconomie een impuls geven. Daarmee moet ook Flevoland nationaal en internationaal op de kaart gezet worden. In Flevoland zijn diverse toonaangevende onderzoeksgroepen van Wageningen UR gevestigd waar fundamenteel en toepassingsgericht landbouwkundig- en veterinair onderzoek wordt verricht. Voorbeelden daarvan zijn het CVI (Central Veterinary Institute) en het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), beiden gevestigd in Lelystad.
De gevestigde onderzoeksinstituten van Wageningen UR in Flevoland hebben een duidelijk aantoonbare spin-off voor met name de lifesciences gerelateerde bedrijvigheid in Flevoland. De samenwerkende partijen gaan zich daarnaast inzetten voor de ontwikkeling van een ‘biobased economy’. Flevoland onderscheidt zich daarin als een regio die voorop loopt bij het gebruik van groene grondstoffen en de opwekking van energie uit groene grondstoffen, water, wind en zon.
De in de samenwerkingsovereenkomst geformuleerde doelstellingen worden uitgewerkt in jaarlijkse actieplannen. Daarin worden activiteiten onderscheiden op het gebied van gezondheid van mens en dier (Humanimal) en de biobased economy. In 2014 zullen de drie partijen ook nader uitwerken hoe het gebruik van bestaande Wageningen UR-faciliteiten kan worden verbeterd. Het gaat daarbij om de Testsite Lelystad (testveld windenergie), ACRRES (het toepassingscentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen) en het Bio Science Center. Een bijzondere bijdrage zal ook worden geleverd aan het programma ‘The making of Floriade’.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.