Ads Top

Onderzoeksraad start onderzoek naar gaswinning Groningen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar de wijze waarop de veiligheid van de inwoners van de provincie Groningen de afgelopen jaren is meegewogen bij de besluitvorming over de gaswinning in Groningen. Dat heeft de Raad vandaag bekend gemaakt. De Raad wil weten wat de betrokken partijen tot nu toe hebben gedaan om de risico's van gaswinning in Groningen in kaart te brengen en te beheersen.
Begin 2013 werd geconcludeerd dat onverminderde voortzetting van de aardgaswinning zal leiden tot meer en zwaardere aardbevingen. Sindsdien volgt de Onderzoeksraad de ontwikkeling van het dossier gaswinning. In het afgelopen najaar heeft de Raad met het oog op een mogelijk onderzoek ook actief informatie ingewonnen. Tegelijkertijd is de maatschappelijke onrust rondom de gaswinning in Groningen toegenomen. Afgelopen week verzocht minister Kamp van Economische Zaken de Raad een onderzoek te starten, zoals ook staat vermeld in de brief die hij op 17 januari jl. aan de Tweede Kamer zond.
De Onderzoeksraad wil met het onderzoek de vraag beantwoorden op welke wijze de veiligheid van de inwoners van Groningen de afgelopen jaren is meegewogen bij de besluitvorming over de gaswinning in Groningen en wat de betrokken partijen tot nu toe hebben gedaan om de risico's van gaswinning in Groningen in kaart te brengen en te beheersen.
Nu het onderzoek is gestart, zal een onderzoeksteam worden samengesteld en het onderzoek worden ingericht. Doorgaans bedraagt de doorlooptijd van onderzoeken een half jaar tot een jaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.