Ads Top

Nijmegenaren verduurzamen de stad

Het Nijmeegse duurzaamheidsbeleid is de afgelopen jaren goed op gang gekomen. Veel initiatieven zijn opgepakt, het energieverbruik daalt en een aantal doelstellingen is al bereikt. Dit blijkt uit de nota Duurzaamheid in Uitvoering, die het college van burgemeester en wethouders vandaag heeft vastgesteld.
In 2011 heeft de Nijmeegse gemeenteraad de Duurzaamheidsagenda vastgesteld als kader voor het Nijmeegse duurzaamheidsbeleid. De verduurzaming krijgt vorm in tal van projecten en initiatieven die zijn weergegeven in de nota “Duurzaamheid in uitvoering” die een update geeft van het Nijmeegse klimaatbeleid: wat is er de afgelopen twee jaar gebeurd, waar staan we nu en welke kansen biedt de toekomst?
Dat het onderwerp onder Nijmeegse burgers leeft blijkt uit het feit dat Nijmegenaren goed zijn in afval scheiden. Zo wordt 62% van alle afval in Nijmegen aan de bron gescheiden. Daarmee scoort Nijmegen samen met Maastricht het beste ten opzichte van vergelijkbare steden. Inmiddels heeft ook 5% van de particuliere woningeigenaren in de afgelopen twee jaar geïnvesteerd in het energiezuinig maken van de eigen woning. Bewoners van Nijmegen participeren steeds meer in buurtinitiatieven om gezamenlijk de openbare ruimte te vergroenen, samen gewassen te telen of samen duurzame energie op te wekken. In Nijmegen liggen er inmiddels tenminste 15.000 zonnepanelen op daken.
Het Nijmeegse bedrijfsleven ontdekt duurzaamheid ook meer en meer als economische kans. Binnen de projecten Power2Nijmegen (energieneutrale stad) en de Groene Hub (duurzame mobiliteit) werken enkele honderden vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan plannen en projecten die hieraan bijdragen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: auto’s, vuilniswagens en stadsbussen die rijden op groen gas dat gewonnen wordt uit GFT-afval, plannen voor vrachtverkeer en scheepvaart op LNG (vloeibaar aardgas) en de aanleg van een warmtenet met restwarmte van de afvalcentrale. Binnekort gaat de eerste schop in de grond voor dit warmtenet dat uiteindelijk 14.000 nieuwbouwwoningen gaat verwarmen.
Al de initiatieven van burgers en bedrijven dragen stevig bij aan het behalen van de door de gemeenteraad gestelde stedelijke doelen. Nijmegen wil in 2045 energieneutraal zijn (per saldo evenveel opwekken als de stad verbruikt). Op dit moment verbruikt de stad (ondanks een toenemend aantal inwoners) al 7% minder energie dan in 2008. De CO2 uitstoot van Nijmegen is zelfs al 11% gedaald sinds 2008. Daarmee draagt Nijmegen bij aan het behalen van afgesproken landelijke, Europese en internationale klimaatdoelen.
Wethouder Van der Meer is tevreden met de tussenstand: “Ik zie tot mijn vreugde dat op het gebied van duurzaamheid steeds meer bereikt wordt. Ik heb dan ook vertrouwen in het bereiken van onze doelstelling om op termijn een energieneutrale stad te worden”.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.