Ads Top

Vervanging van de damwanden langs de Eem in Eemdijk wordt dit voorjaar volledig elektrisch uitgevoerd

De vervanging van de damwanden langs de Eem in Eemdijk wordt dit voorjaar volledig elektrisch uitgevoerd. In de aanbesteding voor het werk heeft de provincie Utrecht ingezet op een zo duurzaam mogelijke manier van uitvoeren. De werkzaamheden zijn op 12 februari gestart.

De provincie Utrecht vervangt de komende jaren 5,5 kilometer oeverconstructie langs de Eem. De verouderde houten damwanden worden vervangen door stalen damwanden die toekomstbestendig zijn. Dit hele werk wordt zo duurzaam mogelijk uitgevoerd, waarbij de inzet is volledig elektrisch te werken. Dit in plaats van machines op diesel.

Naast het streven naar een duurzame uitvoering van het werk, wordt ook gekeken naar maatregelen die van belang zijn voor de watersport op de Eem. De provincie voert in overleg met de watersportverenigingen op de locatie boven Eemdijk een drietal pilots uit om de effecten te onderzoeken van het verlagen van de damwandhoogte. Dit om de effecten van reflectiegolven voor roeiers op de Eem te voorkomen. Hierbij wordt ook gekeken naar het effect van de maatregel op de achterliggende natuur. Dit houdt in dat er spoelgaten worden aangelegd voor bijvoorbeeld de vismigratie en een betere ontwikkeling van de natuurwaarden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.