Ads Top

2023 sleuteljaar voor Gasunie

2023 was een sleuteljaar voor de toekomst van Gasunie. Na jarenlange voorbereiding ging in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander de schop in de grond voor de aanleg van het eerste deel van het nationale waterstofnetwerk op de Maasvlakte. Voor Porthos, het eerste grootschalige Nederlandse project voor transport en opslag van CO2 (CCS), werd de definitieve investeringsbeslissing genomen en is inmiddels de bouwfase aangebroken.

En met de aanleg van WarmtelinQ, een leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven naar huizen en bedrijven in Zuid-Holland wordt gebracht, werden grote vorderingen gemaakt. Om deze projecten en alle andere ambities te kunnen realiseren, groeide het personeelsbestand van Gasunie in 2023 met 12 procent.  

Na een ongekend turbulent 2022 hebben de volumes en de prijzen op de gasmarkt zich in 2023 gestabiliseerd. Door een snelle bouw van extra capaciteit konden de LNG-terminals Gate en EemsEnergyTerminal in 2023 een recordhoeveelheid LNG-tankers verwerken. Tegelijkertijd constateert Gasunie nog steeds schaarste op de gasmarkt en liggen de prijzen nog steeds hoger dan de langjarige gemiddelden van de afgelopen decennia.

De relatieve stabilisatie op de gasmarkt vertaalt zich in de financiële cijfers van Gasunie. De gerapporteerde omzet van Gasunie is met 2.061 miljoen bijna 200 miljoen lager dan in 2022. Het gerapporteerde bedrijfsresultaat bedraagt 615 miljoen. Dit is 114 miljoen lager dan vorig jaar. Naast de lagere opbrengsten zijn de operationele kosten hoger dan vorig jaar. De personeelskosten zijn gestegen vanwege een toename van het aantal medewerkers om de energietransitie mogelijk te maken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.