Ads Top

Nationaal Warmtefonds wil zijn impact vergroten om energierekening voor iedereen betaalbaar te houden

Nationaal Warmtefonds, de toegankelijke financier voor de verduurzaming van eigen woningen, wil zijn impact vergroten zodat meer mensen in Nederland hun woning kunnen verduurzamen. Dit is volgens het fonds, dat dit jaar zijn 10-jarig jubileum viert, nog sneller mogelijk als de aanvraag van een financiering wordt vereenvoudigd en het groot onderhoud van VvE’s kan worden meegefinancierd.

Huiseigenaren met een laag inkomen in combinatie met een hoge energierekening vanwege een slecht geïsoleerde woning kennen vaak energiearmoede. Deze groep maakt relatief weinig gebruik van de gunstige subsidie- en leenmogelijkheden voor de verduurzaming van hun woning. Dankzij nieuwe mogelijkheden is er in 2023 al een duidelijke verbetering te zien. In samenwerking met diverse partners wil Nationaal Warmtefonds het aanvragen van subsidie- en leenmogelijkheden voor verduurzaming voor iedereen eenvoudiger maken.

Ook VvE’s kunnen bij Nationaal Warmtefonds terecht voor een financiering voor de verduurzaming van het gebouw. Het tempo van de verduurzaming van VvE’s moet omhoog. Om dit mogelijk te maken is het volgende nodig. Het draagvlak binnen VvE’s voor verduurzaming moet omhoog. Iedereen binnen een VvE moet de kosten verbonden aan verduurzaming kunnen betalen. Nationaal Warmtefonds onderzoekt of er een regeling kan komen voor leden met minder draagkracht, zodat ook die leden mee kunnen stemmen én mee kunnen doen met de verduurzamingsplannen. Ook kijkt Nationaal Warmtefonds naar de mogelijkheid waarbij één eigenaar een meerderheid van de appartementen van het gebouw bezit. Op dit moment komt zo’n VvE nog niet in aanmerking voor een financiering van Nationaal Warmtefonds. Daarnaast wil Nationaal Warmtefonds ook het groot onderhoud mee kunnen financieren. Dit is nu nog niet mogelijk. Sommige VvE’s hebben eerst te maken met noodzakelijk groot onderhoud voordat zij het gebouw kunnen verduurzamen. Als er onvoldoende geld beschikbaar is om groot onderhoud te laten uitvoeren, komt de verduurzaming van het gebouw niet in beeld.    

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.