Ads Top

Liander vraagt ondernemers elektriciteitsverbruik voor komende 10 jaar in te schatten

De industrie en grote bedrijven maken massaal plannen voor de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Dit blijkt uit de laatste jaarlijkse inventarisatie door netbeheerder Liander. De vraag naar vermogen stijgt exponentieel: werd in 2021 nog een groei van +800 Megawatt (MW) verwacht, in 2023 is dit verdubbeld naar 1600 MW. Ook dit jaar worden grootzakelijke klanten gevraagd om een schatting te geven van het vermogen dat zij in de komende 10 jaar nodig hebben. De jaarlijkse prognose neemt netbeheerder Liander mee in het maken van de plannen voor het uitbreiden en versterken van het elektriciteitsnet.

Met de te verwachten transportvermogens van klanten met een grootzakelijke aansluiting kan Liander een betere inschatting maken van de totale toekomstige belasting op het elektriciteitsnet in het verzorgingsgebied van Liander. Er ontstaat met deze informatie een scherper beeld over hoeveel extra capaciteit er op welke plaats op het elektriciteitsnet nodig is. Mede op basis hiervan maken we de plannen voor de uitbreiding van het regionale elektriciteitsnet, zodat in de toekomst ook daadwerkelijk de benodigde capaciteit voor ondernemers beschikbaar is. Daarnaast wordt het ook gebruikt als input voor de prognoses die met TenneT worden gedeeld, zodat zij weten wat er nodig is op het hoogspanningsnet. Het is daarom belangrijk dat grootzakelijke klanten ook deze nieuwe prognose vóór 1 april 2024 invullen. Bij het opgeven van de 10-jaarsprognose adviseert Liander deze klanten om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen, zoals uitbreiding of verduurzaming van de bedrijfsvoering. De resultaten van de enquête worden verwacht in juni.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.