Ads Top

Enexis en bouwbedrijf BAM Infra Nederland zijn een samenwerking aangegaan voor de bouw en uitbreiding van tien hoogspanningsstations

Enexis en bouwbedrijf BAM Infra Nederland zijn een samenwerking aangegaan voor de bouw en uitbreiding van tien hoogspanningsstations met de inzet van emissieloos of -arm materieel. Bij dergelijke werkzaamheden zijn zware machines en veel transportbewegingen nodig – die doorgaans voor stikstofuitstoot zorgen. BAM gaat tijdens de samenwerking werkzaamheden uitvoeren met de inzet van elektrisch materieel. Op die manier kan de bouw van de stations ook nabij Natura 2000-gebieden gewoon doorgaan, zonder dat stikstofregels voor vertraging zorgen.

Deze samenwerking is tot stand gekomen na het doorlopen van een aanbesteding onder de erkenningsregeling van Enexis. BAM start medio 2024 met de bouwwerkzaamheden voor de eerste stations en verwacht in 2026 alle stations op te leveren.

Het elektriciteitsnet zit in vrijwel heel Nederland vol. Voor nieuwe, grote afnemers of opwekkers van elektriciteit is op dit moment helaas geen ruimte meer. De belangrijkste oplossing voor deze problematiek is het bijbouwen van elektriciteitsinfrastructuur: meer stations, meer transformatoren, en meer kabels in de grond. Maar bij het uitbreiden van het net worden doorgaans machines gebruikt die stikstof uitstoten. En dat is op dit moment in veel gebieden niet toegestaan. Daarom zet BAM elektrisch materieel in  - zoals graafmachines, hoogwerkers en het (zware) transport van en naar de bouwplaats.  Daarnaast werkt BAM met standaardisatie, zoals het prefabriceren van de kelders. Hierdoor kan de bouw van de elektriciteitsstations toch doorgaan – ondanks de stikstofproblematiek.

De uitdaging zit enerzijds in de nu nog beperkte beschikbaarheid van elektrisch materieel, BAM zet hier op in door zelf en samen met partners te investeren in elektrisch materieel. Daarnaast is specifiek (zwaar) materieel nog niet elektrisch voorhanden. Daarop wordt geanticipeerd in het ontwerp en de werkmethoden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.