Ads Top

Netbeheerders: Energiewet is van fundamenteel belang

Op 27 maart is in de Tweede Kamer het Rondetafelgesprek over de Energiewet. Netbeheer Nederland drukt de betrokken Kamerleden voorafgaand aan het gesprek op het hart dat ons land de nieuwe Energiewet hard nodig heeft. De wet biedt een robuust fundament voor het vervolg van de energietransitie en kan daarom geen vertraging gebruiken. De netbeheerders roepen op om de wet voortvarend te behandelen.

De nieuwe Energiewet vervangt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 en bepaalt de regels voor de elektriciteits- en gasmarkt en het energiesysteem. Met de Energiewet worden de fundamenten van de Nederlandse energiewet- en regelgeving herzien en geüpdatet. Nationaal beleid en Europese regelgeving komen in de wet samen en er wordt gehoor gegeven aan onderdelen van het Klimaatakkoord.

De Energiewet vormt de kapstok waar een groot deel van de oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen aan opgehangen kan worden. Zo geeft de nieuwe wet de netbeheerders de mogelijkheid haar mensen effectiever in te zetten bij het verzorgen van aansluitingen, krijgen verbruikers meer mogelijkheden om de aansluiting op het net samen te gebruiken (cable pooling) en stelt het nieuwe kaders voor data- en gegevensuitwisseling. Deze elementen zijn essentieel voor ons energiesysteem en voor de versterking van de positie van bedrijven en burgers.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.