Ads Top

Alliander: nog zeker 10 jaar files op elektriciteitsnet

In 2023 werd echt duidelijk hoe nijpend de situatie is op het elektriciteitsnet in Nederland. Het net staat onder grote druk en zit bijna overal vol. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar investeerde Alliander met ruim 1,4 miljard euro weer meer dan het jaar daarvoor in de verbouwing van de energienetten. Er zijn meer elektriciteitsstations en transformatorhuisjes opgeleverd en kabels de grond in gegaan.

De forse groei van het aantal warmtepompen, zonnepanelen, e-boilers, elektrificatie van bedrijfsprocessen en de installatie van oplaadpunten voor personenvervoer én elektrische vrachtwagens zette in 2023 door en zal ook de komende jaren verder stijgen. Een groot deel van de industrie moet daarnaast nog verduurzamen, de woningbouwambities zijn enorm en ook de verduurzaming van bestaande woningen gaat veel van het elektriciteitsnet vragen. Deze ontwikkelingen blijven nog vele jaren sneller gaan dan dat de netten kunnen worden uitgebreid.  

Om de komende tien jaar verder te versnellen, moeten er scherpere keuzes gemaakt worden. De verbouwing van het energiesysteem vraagt om keuzes die soms de oplossing zijn voor een hele straat, wijk of regio boven een oplossing voor een individuele klant. Dat is een vervelende boodschap maar duidelijk is dat niet alles nu en tegelijkertijd kan.

De energietransitie betekent ook een grote verandering in hoe met energie wordt omgegaan. De momenten van vraag en aanbod wisselen sterk en daarmee verdwijnt de vanzelfsprekendheid waarmee elektriciteit altijd beschikbaar is. Het is daarom noodzakelijk dat de elektriciteitsnetten verregaand worden verzwaard en uitgebreid en dat daar waar mogelijk met flexibiliteit en zwaarder belasten alles uit het net wordt gehaald wat erin zit. Het vraagt van ondernemers en consumenten veel geduld tot het net is uitgebreid of oplossingen beschikbaar zijn. Tegelijk biedt het ook de mogelijkheid om anders na te denken over energiegebruik. Het begint daarbij met energiebesparing. Want wat niet aan energie wordt verbruikt, hoeft immers ook niet over het elektriciteitsnet te worden vervoerd. 

In 2023 werden 2.207 transformatorhuisjes (2022: 2.016 transformatorhuisjes) gebouwd of omgebouwd en 2.518 kilometer (2022: 2.212 kilometer) nieuwe middenspannings- en laagspanningskabels aangelegd. In totaal werd 304 kilometer (2022: 255 kilometer) gasleiding aangelegd. Voornamelijk als vervanging om het gasnet betrouwbaar en veilig te houden. In totaal werden er 43.626 (2022: 44.096) kleinverbruik aansluitingen gerealiseerd op het elektriciteitsnet evenals 1.022 (2022: 1.039) grootverbruik aansluitingen. Het aantal gerealiseerde aansluitingen voor gasverbruikers nam afgelopen jaar zoals verwacht af. Er werden 2.202 (2022: 3.700) kleinverbruik aansluitingen gerealiseerd op het gasnet en 56 (2022: 105) grootverbruik aansluitingen.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.