Ads Top

ACM doet vervolgonderzoek naar kosten saldering

De ACM gaat een vervolgonderzoek instellen naar hogere kosten die leveranciers aan huishoudens met zonnepanelen hebben. Uit de Monitor Consumentenmarkt Energie van de ACM blijkt dat steeds meer leveranciers bij het aanbieden van contracten onderscheid maken tussen klanten met en zonder zonnepanelen.

De ACM heeft voor het onderzoek informatie opgevraagd bij leveranciers en op basis hiervan een globale raming gemaakt van de extra kosten. Hieruit blijkt dat leveranciers, afhankelijk van hun specifieke situatie, voor een gemiddelde klant tot enkele honderden euro’s aan extra kosten kunnen maken. De extra kosten worden veroorzaakt door hogere inkoopkosten, hogere onbalanskosten en kosten die veroorzaakt worden door de salderingsregeling.

De verkennende studie bevat een globale inschatting van de extra kosten die leveranciers maken. Omdat de ACM beter inzicht wil hebben in de daadwerkelijke kosten en de manier waarop deze door leveranciers doorberekend worden in hun tarieven doet de ACM vervolgonderzoek bij Budget Energie, Eneco, Engie en Vattenfall. De ACM heeft deze vier leveranciers niet geselecteerd omdat er een vermoeden is dat zij onredelijke tarieven in rekening brengen, maar omdat zij allemaal op een andere manier onderscheid maken tussen klanten met en zonder zonnepanelen. De ACM verwacht de resultaten van dit vervolgonderzoek in de eerste helft van april bekend te maken.

Uit de Monitor Consumentenmarkt Energie van de ACM blijkt dat leveranciers op verschillende manieren onderscheid maken tussen klanten met en klanten zonder zonnepanelen. Bij drie leveranciers betalen klanten met zonnepanelen een hoger tarief per kWh elektriciteit en bij twee  leveranciers een hoger tarief per m3 gas. Bij 3 andere leveranciers is het vastrecht hoger voor klanten met zonnepanelen. Zeven leveranciers laten huishoudens met zonnepanelen een extra toeslag betalen. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van de hoeveelheid energie die wordt ingevoed in het net.

Verschillende leveranciers kiezen er ook voor om geen (langjarige) vaste contracten aan te bieden aan huishoudens met zonnepanelen. Er zijn 18 leveranciers die langjarige vaste contracten aanbieden. Huishoudens met zonnepanelen kunnen bij zeven van deze 18 leveranciers terecht. Deze contracten zijn gemiddeld 5 procent duurder dan vaste contracten die alleen aan klanten zónder zonnepanelen aangeboden worden.

Leveranciers mogen onderscheid maken tussen klanten met en zonder zonnepanelen. Omdat steeds meer leveranciers dit op verschillende manieren doen ontstaat er een gevarieerd aanbod van contracten. Dit leidt tot meer keuze, maar maakt het voor consumenten ook lastiger om te vergelijken. De ACM heeft er bij de wetgever al eerder voor gepleit om maatregelen te nemen om de vergelijkbaarheid van contracten te verbeteren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.