Ads Top

PowerField neemt deel aan IMVO-convenant Hernieuwbare Energiesector

PowerField heeft het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Hiermee zet PowerField zich in om de sector, de productieketens en de eigen werkwijze te verduurzamen.  

De IMVO-convenanten zijn in het leven geroepen na een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het convenant voor Hernieuwbare Energie is een samenwerking tussen zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, kennisinstituten, NGO's, vakbonden en de Nederlandse overheid. In het convenant werken de partijen samen om de internationale productieketens voor zonne- en windenergie te verduurzamen en risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken. Zo wil PowerField in samenwerking met de betrokken partijen nog meer positieve impact maken op mens en milieu.  

De energietransitie op een verantwoorde en duurzame wijze realiseren is voor PowerField van groot belang. PowerField heeft dan ook ambitieuze doelen op het gebied van Environment, Sustainability and Governance (ESG). Jeroen Gjaltema, ESG Manager bij PowerField: “We zijn trots het IMVO-convenant voor Hernieuwbare Energie te hebben ondertekend. Door deel te nemen aan het convenant, bevestigen we onze commitment om hernieuwbare energie te leveren op een verantwoorde manier. We kijken uit naar onze samenwerking met de andere deelnemers in het convenant om onze waardeketen verder te verduurzamen.”

Sinds 2015 levert PowerField een aanzienlijke bijdrage aan de energietransitie via de ontwikkeling, realisatie en het beheer van zonneparken en energieopslagsystemen. PowerField heeft meer dan 400 MWp aan operationele en bouwklare zonprojecten in Nederland. Ook dochteronderneming PowerGo draagt bij aan de energietransitie door grote stappen te zetten in de Europese overgang naar duurzame mobiliteit. PowerGo realiseert in zeven Europese landen (snel)laadoplossingen voor elektrische voertuigen, waar met duurzame energie uit zonneparken van PowerField wordt opgeladen.

De deelname van PowerField aan het IMVO-convenant is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een duurzame energiesector. PowerField hecht veel waarde aan het convenant en kijkt uit naar een productieve samenwerking met alle betrokkenen.
 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.