Ads Top

Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee: onderzoeksplan ter inzage

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) gepubliceerd. Het onderzoeksplan voor het Programma Verbinding Aanlanding op Zee (VAWOZ) ligt ter inzage van vrijdag 23 februari tot en met donderdag 4 april 2024.

In het onderzoeksplan staat welke routes en aanlandlocaties het programma VAWOZ zal onderzoeken en hoe dit zal gebeuren. Het onderzoek richt zich op mogelijke gevolgen op onder andere milieu, omgeving, economie, systeemintegratie, toekomstvastheid, techniek, circulariteit, veiligheid en kosten. Deze effecten worden in kaart gebracht door middel van een Integrale Effectenanalyse (IEA), waar een milieueffectrapportage (Plan-MER) onderdeel van is. De resultaten neemt Programma VAWOZ mee in de verdere besluitvorming.

Tussen 2031 en 2040 wordt er, in lijn met het Klimaatakkoord, vanuit gegaan dat er maximaal 29 GW windenergie op zee gerealiseerd wordt bovenop de reeds geplande 21GW t/m 2031. Daarmee komt het totaal op ca. 50 GW wind op zee in 2040. Om dit te bereiken moet de grootschalige windenergie via kabels en leidingen aan land worden gebracht. De ruimtelijke inpassing van de tracés voor kabels en leidingen raakt aan veel andere (maatschappelijke) belangen zoals natuur, visserij, landbouw en scheepvaart.

Het Programma VAWOZ 2031 – 2040 onderzoekt – in nauwe samenspraak met de omgeving – hoe de energie van, nog te bouwen, windparken op zee het beste aan land kan worden gebracht voor de periode 2031-2040. De VAWOZ heeft een geschatte looptijd van ruim twee jaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.