Ads Top

Onderzoek naar mogelijkheden ondergronds 380 kV kabeltracé Zuid-Beveland

TenneT gaat op verzoek van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) onderzoeken of een ondergrondse 380 kV-verbinding op Zuid-Beveland voor het project 380 kV Zeeuws-Vlaanderen nettechnisch mogelijk is. De Provincie Zeeland is tevreden met deze stap en kijkt uit naar de resultaten van het onderzoek.

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) staat het principe van TenneT – bovengronds, tenzij –opgenomen. Dit principe heeft een technische reden. TenneT schrijft hierover: 'Alleen in gebieden met een bijzonder complexe omgeving, met name voor kortere trajecten waar inpassing bovengronds vrijwel onmogelijk is, kan ondergrondse aanleg worden overwogen. Ondergrondse 380 kV-kabels hebben veel nadelen die effect hebben op de leveringszekerheid. Daarom zijn we zeer terughoudend in het toepassen van ondergrondse wisselstroomkabels op 380 kV-spanningsniveau.'

De komende periode gaat TenneT de nettechnische berekeningen uitvoeren voor een kort landtracé van ongeveer 3 à 4 kilometer. Als het nettechnisch mogelijk is, moet er vervolgens nader onderzoek gedaan worden naar de uitvoerbaarheid en de impact op ruimte en leefomgeving.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.