Ads Top

Wetswijziging klimaatwet: kans voor een versnelde energietransitie

De huidige Klimaatwet houdt geen rekening met de juridisch bindende verplichtingen uit de Europese Klimaatwet. Daarom is er een voorstel gedaan om de wet aan te passen. In de Europese wet wordt gesteld dat, als we in 2050 klimaatneutraal willen zijn, we in 2030 een reductienorm van 55 procent moeten halen ten opzichte van 1990. Het doel van klimaatneutraliteit in 2050 is in de Europese klimaatwet vastgelegd.

Branchevereniging Holland Solar staat positief tegenover het voornemen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om een reductienorm van tenminste 55 procent als streefdoel vast te stellen voor 2030.

De branchevereniging ziet dat het wetsvoorstel veel kansen biedt om de energietransitie te versnellen en is ervan overtuigd dat zonne-energie hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Holland Solar kijkt uit naar de invulling van de voorgestelde wijzigingen in het beleid van het Ministerie. Daarnaast heeft Holland Solar een open uitnodiging staan om het Ministerie, waar nodig, van advies te voorzien.

Deze aanpassing aan de Klimaatwet, wordt gezien als een technische aanpassing. Later dit jaar worden er meer inhoudelijke aanpassingen van de klimaatwet verwacht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.