Ads Top

Laagspanningsnet kan nog betrouwbaarder

Vandalen vernielen een laagspanningskast, auto brandt uit door botsing met laagspanningskast. Dergelijke calamiteiten kunnen leiden tot stroomstoringen en onderhoud van deze laagspanningskasten is duur. Vooral in een stad als Amsterdam zijn de gevolgen van een stroomstoring groot, omdat laagspanningskabels gekoppeld zijn aan woningen, gebouwen, verkeersinstallaties en bijvoorbeeld lantaarnpalen. Kunnen we de kasten niet verwijderen en de laagspanningskabels ondergronds brengen? HvA-alumnus Engineering: Elektrotechniek Daan Egberts onderzocht dit in opdracht van Liander.

Met zijn afstudeerscriptie won Daan eerder deze maand een derde 3E – Royal Smit BSC talent prize 2017, een jaarlijkse prijs voor de beste BSc afstudeerders in het vakgebied elektrische energietechniek van de Nederlandse technische universiteiten en hogescholen.
Laagspanningskasten verwijderen: niet zonder risico

De laagspanningskast biedt extra beveiliging aan één laagspanningskabel. Daan concludeert in zijn afstudeerscriptie dat de laagspanningskasten daarom niet zomaar verwijderd kunnen worden. Het lichtnet of laagspanningsnet is een netwerk van kabels voor het transport van elektriciteit en bevindt zich grotendeels ondergronds. Bovengronds worden de kabels in de laagspanningskast met elkaar verbonden. Eén laagspanningskabel bestaat uit meerdere kabeldelen die in de kast apart worden beveiligd. Ondergronds is echter weinig ruimte meer voor deze extra beveiliging, omdat de grond al vol ligt met andere kabels (elektriciteit, telecom, glasvezel) en leidingen (water, gas en warmte). In stedelijke gebieden is de ruimte nog schaarser.

Het ondergronds brengen of verkabelen is dus niet zonder risico’s. De stad kent bovendien nog een extra uitdaging, want daar zijn meer woningen op één laagspanningskabel aangesloten dan in een dorp of buitengebied. In een stad kan een kleine storing in één laagspanningskabel dus grotere gevolgen hebben, zoals deze maand in Amsterdam bij 28.000 huishoudens en o.a. het Rijksmuseum merkbaar was. Daar leidt het verkabelen zeer waarschijnlijk tot meer storingen en onderhoudskosten dan nu bij de laagspanningskasten het geval is.

Daan ziet voor minder drukbevolkte gebieden wel kansen. Hij bestudeerde het laagspanningsnet op het gebied van veiligheid. Hoe reageert de installatie bij mogelijke kortsluiting (kortsluitvastheid) en is de spanningshuishouding (transport van elektriciteit door het net) bij verkabeling nog optimaal? Hij voerde diverse netberekeningen uit en deed theoretisch onderzoek om de mogelijke gevolgen in kaart brengen. Daan:  ‘Je kunt met deze oplossing niet alle stroomstoringen voorkomen, maar verbetering op gedeeltes van het laagspanningsnet is wel degelijk mogelijk.'

Het Nederlandse elektriciteitsnet, waarvan het laagspanningsnet onderdeel uitmaakt, scoort hoog op betrouwbaarheid. De elektriciteitslevering was in 2016 ruim 99,99% van de tijd beschikbaar. Omdat een kleine storing vaak grote gevolgen heeft, blijft het verhogen van betrouwbaarheid bij netbeheerders een continu aandachtspunt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.