Ads Top

Meer duurzame energie en betere afvalscheidingsresultaten voor HVC

Met de boring naar geothermie in het Westland, de officiële ingebruikname van offshore windpark Gemini en de voorscheidingsinstallatie heeft HVC naar eigen zeggen belangrijke stappen gezet.

De totale duurzame energieproductie bedroeg in 2017 1191 GWh (2016: 927 GWh), de hoogste jaarproductie tot nog toe en een toename van bijna 30 procent ten opzichte van 2016. Deze toename is met name toe te schrijven aan de energieproductie van offshore windpark Gemini, dat in mei 2017 officieel in gebruik genomen is.

In november is in het Westland de boring naar aardwarmte van start gegaan. De vraag naar aardwarmte in Westland is groot vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen. Met aardwarmte kunnen kassen duurzaam verwarmd worden. Uit de boring is gebleken dat de Trias-aardlaag op 4 kilometer diepte niet geschikt is voor warmtewinning. Daarom wordt voor dit project warmte gewonnen uit de Onderkrijt-laag op circa  2,3 kilometer diepte.

In het afgelopen jaar heeft HVC fors ingezet op het verbeteren van de afvalscheidingsresultaten in de gemeenten waar HVC de inzameling verzorgt. Door de verschillende afvalstromen apart in te zamelen kunnen deze als grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Het percentage brongescheiden inzameling is in 2017 gestegen naar 56% (2016: 53%).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.