Ads Top

Provincie zet 'buienrader' voor vogels in om windmolens stil te zetten

Windmolenontwikkelaars moeten zo nu en dan hun windmolens in en rond de Eemshaven stilzetten om het aantal vogelslachtoffers met 75 procent te reduceren. Hiervoor gaat de provincie Groningen maatregelen opnemen in de vergunningen voor windparken. Voor het stilzetten van de windmolens wordt gebruikgemaakt van een voorspellingsmodel (een soort buienradar) dat aangeeft wanneer er een zwerm vogels aan komt. De Eemshaven ligt op een belangrijke trekroute voor veel vogelsoorten.

Het plotseling uitzetten van grote windparken heeft grote gevolgen voor de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk en brengt hoge onbalanskosten met zich mee. Het is daarom van belang dat er op tijd kan worden ingegrepen bij het stilzetten van de windmolens. Daarom wordt er een  trekvogelvoorspellingsmodel ingevoerd, ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hiermee kan mede op basis van meteorologische data vogeltrek worden voorspeld. Het kan worden vergeleken met een buienradar, maar dan voor vogels. Het model zou minstens dertig uur van tevoren kunnen voorspellen of en wanneer er een zwerm vogels richting de Eemshaven vliegt. Hierdoor worden onbalans en risico's voor het energienetwerk vermeden.

In de Eemshaven worden de komende jaren nieuwe windmolenparken ontwikkeld, en worden oude windmolens vervangen door nieuwe. Die operatie moet medio 2020 zijn voltooid.  Doordat er veel windmolens in de Eemshaven worden geplaatst en doordat er veel vogels over de Eemshaven vliegen, is dit bij uitstek een interessant gebied om het trekvogelvoorspellingsmodel te testen. In het najaar van 2018 wordt in de Eemshaven met deze aanpak een proef gedraaid. Het voorspellingsmodel zal in de komende jaren steeds nauwkeuriger worden en de verwachting is dat de eerste operationele versie medio 2020 wordt toegepast.

Met een groot aantal andere overheden en belanghebbenden, waaronder windmolenontwikkelaars en natuurorganisaties, wordt het trekvoorspellingsmodel van de UvA verder ontwikkeld. De proef in de Eemshaven heeft als bijkomend voordeel dat op korte termijn aanvullende kennis wordt opgedaan over trekroutes langs de Eemshaven. En dit levert meer inzicht op, juist ook voor windmolens op zee in Nederland en in Europa.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.