Ads Top

ECN part of TNO van start met innovatieprogramma’s

Aan de hand van acht innovatieprogramma’s is ECN part of TNO per april 2018 begonnen als het nieuwe centre of excellence voor energievraagstukken. Deze innovatieprogramma’s (roadmaps) sluiten aan bij de energieagenda en het recente Regeerakkoord.

ECN part of TNO dekt alle relevante en noodzakelijke aspecten van de energietransitie in samenhang af: opwekking, transport, opslag, gebruik en beleid. Het vormt een centrum voor onafhankelijk en internationaal toonaangevend energieonderzoek met ruim 700 medewerkers en onderzoeksfaciliteiten van wereldklasse.

ECN part of TNO staat op de derde plaats wat betreft deelname aan Europese projecten voor energieonderzoek. Nationaal en Europees zijn onderzoeksagenda’s en akkoorden gericht op verduurzaming en energietransitie vastgesteld. De bijdragen van ECN part of TNO sluiten aan bij het Regeerakkoord om versneld een CO2-arme energiehuishouding te krijgen, de onderzoeksagenda’s van de Europese Commissie, de Topsector Energie en uiteraard ook de plannen van het bedrijfsleven. Op die manier wordt vanuit brede maatschappelijke behoefte invulling gegeven aan de programmering van het energieonderzoek.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.